open access

Vol 7, No 4 (2012)
Case Reports
Published online: 2013-03-10
Get Citation

Przypadek choroby wieńcowej u pacjenta z niedoczynnością przysadki

Joanna Linka, Roman Junik, Wojciech Wróbel, Karol Nowak
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(4):220-224.

open access

Vol 7, No 4 (2012)
Case Reports
Published online: 2013-03-10

Abstract

W pracy zaprezentowano przypadek 46-letniego mężczyzny, skierowanego z rozpoznaniem dławicy
piersiowej niestabilnej do tutejszego szpitala w celu wykonania koronarografii i dalszego
leczenia. W badaniu inwazyjnym tętnic wieńcowych wykazano chorobę trójnaczyniową. Całokształt
obrazu klinicznego, w tym zarówno wywiad, badanie przedmiotowe, jak i badania
dodatkowe, sugerowały ponadto niedoczynność przysadki, która następnie została potwierdzona
w szczegółowych badaniach endokrynologicznych. Można sądzić, że to właśnie ona leżała
u podstaw nasilonych zmian miażdżycowych u pacjenta.

Abstract

W pracy zaprezentowano przypadek 46-letniego mężczyzny, skierowanego z rozpoznaniem dławicy
piersiowej niestabilnej do tutejszego szpitala w celu wykonania koronarografii i dalszego
leczenia. W badaniu inwazyjnym tętnic wieńcowych wykazano chorobę trójnaczyniową. Całokształt
obrazu klinicznego, w tym zarówno wywiad, badanie przedmiotowe, jak i badania
dodatkowe, sugerowały ponadto niedoczynność przysadki, która następnie została potwierdzona
w szczegółowych badaniach endokrynologicznych. Można sądzić, że to właśnie ona leżała
u podstaw nasilonych zmian miażdżycowych u pacjenta.
Get Citation

Keywords

choroba wieńcowa, przysadka, CABG, niedoczynność

About this article
Title

Przypadek choroby wieńcowej u pacjenta z niedoczynnością przysadki

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 4 (2012)

Pages

220-224

Published online

2013-03-10

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(4):220-224.

Keywords

choroba wieńcowa
przysadka
CABG
niedoczynność

Authors

Joanna Linka
Roman Junik
Wojciech Wróbel
Karol Nowak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl