open access

Vol 7, No 4 (2012)
Review Papers
Published online: 2013-03-10
Get Citation

Stenty bioresorbowalne — aktualny stan wiedzy

Krzysztof Milewski, Mateusz Tajstra
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(4):213-219.

open access

Vol 7, No 4 (2012)
Review Papers
Published online: 2013-03-10

Abstract

Mimo istotnej poprawy wyników klinicznych uzyskanych dzięki wprowadzeniu stentów powlekanych
substancjami antymitotycznymi nowej generacji wciąż istnieją ich istotne ograniczenia,
a tym samym możliwości dalszej poprawy wyników leczenia choroby wieńcowej. Obecnie
jedną z najbardziej obiecujących technologii stanowią stenty bioresorbowalne, zwłaszcza
w połączeniu z lekami antyproliferacyjnymi. Stenty te całkowicie się rozpuszczają po kilku lub
kilkudziesięciu miesiącach od implantacji. Prezentowana praca jest próbą przedstawienia
aktualnego stanu wiedzy na temat stentów bioresorbowalnych.

Abstract

Mimo istotnej poprawy wyników klinicznych uzyskanych dzięki wprowadzeniu stentów powlekanych
substancjami antymitotycznymi nowej generacji wciąż istnieją ich istotne ograniczenia,
a tym samym możliwości dalszej poprawy wyników leczenia choroby wieńcowej. Obecnie
jedną z najbardziej obiecujących technologii stanowią stenty bioresorbowalne, zwłaszcza
w połączeniu z lekami antyproliferacyjnymi. Stenty te całkowicie się rozpuszczają po kilku lub
kilkudziesięciu miesiącach od implantacji. Prezentowana praca jest próbą przedstawienia
aktualnego stanu wiedzy na temat stentów bioresorbowalnych.
Get Citation

Keywords

stenty bioresorbowalne, stenty biodegradowalne

About this article
Title

Stenty bioresorbowalne — aktualny stan wiedzy

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 4 (2012)

Pages

213-219

Published online

2013-03-10

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(4):213-219.

Keywords

stenty bioresorbowalne
stenty biodegradowalne

Authors

Krzysztof Milewski
Mateusz Tajstra

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl