open access

Vol 7, No 4 (2012)
Review Papers
Published online: 2013-03-10
Get Citation

Rola osteoprotegeryny w modulowaniu powstawania miażdżycy i możliwość wykorzystania jej oznaczenia w celu stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego

Łukasz Krzych, Maciej Wybraniec
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(4):201-212.

open access

Vol 7, No 4 (2012)
Review Papers
Published online: 2013-03-10

Abstract

Proces tworzenia blaszki miażdżycowej jest silnie związany z rozwijającym się stanem zapalnym
w ścianie naczynia. Od dawna trwają prace nad znalezieniem takich markerów stanu
zapalnego, których oznaczenie pozwoliłoby na ocenę zagrożenia wystąpieniem powikłań
miażdżycy, także w obrębie tętnic wieńcowych. Jak dotąd, ze względu na małą swoistość,
oznaczenie takich markerów stanu zapalnego w chorobach układu krążenia, jak białko
C-reaktywne nie pozwala na wykluczenie obecności choroby niedokrwiennej serca. Coraz
większe nadzieje wiąże się z oznaczeniem białka — osteoprotegeryny (OPG), będącego elementem
osi RANKL/OPG/RANK, zaangażowanego w kontrolę metabolizmu kostnego. Istnieją
doniesienia o dodatnim związku pomiędzy stężeniem OPG a nasileniem miażdżycy obwodowej,
stopniem uwapnienia tętnic wieńcowych, występowaniem zdarzeń sercowo-naczyniowych
oraz niekorzystnym rokowaniem w ostrych zespołach wieńcowych. Chociaż związek pomiędzy
metabolizmem kostnym a zaawansowaniem miażdżycy z pewnością wymaga dalszych badań,
oznaczenie OPG może być cennym uzupełnieniem oceny ryzyka sercowo-naczyniowego zarówno
w populacji osób zdrowych, jak i u chorych z już rozpoznaną chorobą wieńcową.

Abstract

Proces tworzenia blaszki miażdżycowej jest silnie związany z rozwijającym się stanem zapalnym
w ścianie naczynia. Od dawna trwają prace nad znalezieniem takich markerów stanu
zapalnego, których oznaczenie pozwoliłoby na ocenę zagrożenia wystąpieniem powikłań
miażdżycy, także w obrębie tętnic wieńcowych. Jak dotąd, ze względu na małą swoistość,
oznaczenie takich markerów stanu zapalnego w chorobach układu krążenia, jak białko
C-reaktywne nie pozwala na wykluczenie obecności choroby niedokrwiennej serca. Coraz
większe nadzieje wiąże się z oznaczeniem białka — osteoprotegeryny (OPG), będącego elementem
osi RANKL/OPG/RANK, zaangażowanego w kontrolę metabolizmu kostnego. Istnieją
doniesienia o dodatnim związku pomiędzy stężeniem OPG a nasileniem miażdżycy obwodowej,
stopniem uwapnienia tętnic wieńcowych, występowaniem zdarzeń sercowo-naczyniowych
oraz niekorzystnym rokowaniem w ostrych zespołach wieńcowych. Chociaż związek pomiędzy
metabolizmem kostnym a zaawansowaniem miażdżycy z pewnością wymaga dalszych badań,
oznaczenie OPG może być cennym uzupełnieniem oceny ryzyka sercowo-naczyniowego zarówno
w populacji osób zdrowych, jak i u chorych z już rozpoznaną chorobą wieńcową.
Get Citation

Keywords

osteoprotegeryna, OPG, RANK ligand, RANKL, białko C-reaktywne, CRP, miażdżyca, zapalenie

About this article
Title

Rola osteoprotegeryny w modulowaniu powstawania miażdżycy i możliwość wykorzystania jej oznaczenia w celu stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 4 (2012)

Pages

201-212

Published online

2013-03-10

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(4):201-212.

Keywords

osteoprotegeryna
OPG
RANK ligand
RANKL
białko C-reaktywne
CRP
miażdżyca
zapalenie

Authors

Łukasz Krzych
Maciej Wybraniec

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl