open access

Vol 7, No 4 (2012)
Review Papers
Published online: 2013-03-10
Get Citation

Znaczenie polimorfizmów genów VKORC1 oraz CYP2C9 dla leczenia przeciwzakrzepowego doustnymi pochodnymi kumaryny — przegląd doniesień

Tomasz Ciurus, Małgorzata Lelonek
Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(4):189-193.

open access

Vol 7, No 4 (2012)
Review Papers
Published online: 2013-03-10

Abstract

Doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny są zalecane w wielu jednostkach
chorobowych układu sercowo-naczyniowego. Terapia doustnymi antykoagulantami obarczona
jest wysokim ryzykiem powikłań, głównie występowaniem incydentów krwawienia.
Dlatego poszukuje się nowych rozwiązań, mających ograniczyć działania niepożądane terapii
przeciwzakrzepowej. Wykazano, że istotny wpływ na wielkość dawkowania i częstość występowania
powikłań ma polimorfizm genów związanych z metabolizmem leku, CYP2C9 oraz
VKORC1. Szacuje się, że u nosicieli alleli CYP2C9*2 lub CYP2C9*3 efektywna dawka leku
jest 3–4-krotnie mniejsza w porównaniu z osobami z sekwencją genu CYP2C9*1. Genotyp
VKORC1 wiąże się z nadwrażliwością (VKORC1*2) lub opornością (VKORC1*3, VKORC1*4)
na kumarynę i wpływa na czas do uzyskania terapeutycznej wartości INR oraz na ryzyko
wystąpienia powikłań krwotocznych lub zakrzepowych. Prawdopodobnie w najbliższych latach
coraz większe znaczenie będą miały badania genetyczne prowadzone w celu ustalenia dawkowania
i określenia indywidualnej wrażliwości chorego na pochodne kumaryny. Jednak niezbędne
są dalsze badania, aby wykazać korzyści z takiego postępowania.

Abstract

Doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny są zalecane w wielu jednostkach
chorobowych układu sercowo-naczyniowego. Terapia doustnymi antykoagulantami obarczona
jest wysokim ryzykiem powikłań, głównie występowaniem incydentów krwawienia.
Dlatego poszukuje się nowych rozwiązań, mających ograniczyć działania niepożądane terapii
przeciwzakrzepowej. Wykazano, że istotny wpływ na wielkość dawkowania i częstość występowania
powikłań ma polimorfizm genów związanych z metabolizmem leku, CYP2C9 oraz
VKORC1. Szacuje się, że u nosicieli alleli CYP2C9*2 lub CYP2C9*3 efektywna dawka leku
jest 3–4-krotnie mniejsza w porównaniu z osobami z sekwencją genu CYP2C9*1. Genotyp
VKORC1 wiąże się z nadwrażliwością (VKORC1*2) lub opornością (VKORC1*3, VKORC1*4)
na kumarynę i wpływa na czas do uzyskania terapeutycznej wartości INR oraz na ryzyko
wystąpienia powikłań krwotocznych lub zakrzepowych. Prawdopodobnie w najbliższych latach
coraz większe znaczenie będą miały badania genetyczne prowadzone w celu ustalenia dawkowania
i określenia indywidualnej wrażliwości chorego na pochodne kumaryny. Jednak niezbędne
są dalsze badania, aby wykazać korzyści z takiego postępowania.
Get Citation

Keywords

antagoniści witaminy K, polimorfizm genów CYP2C9 i VKORC1

About this article
Title

Znaczenie polimorfizmów genów VKORC1 oraz CYP2C9 dla leczenia przeciwzakrzepowego doustnymi pochodnymi kumaryny — przegląd doniesień

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 7, No 4 (2012)

Pages

189-193

Published online

2013-03-10

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2012;7(4):189-193.

Keywords

antagoniści witaminy K
polimorfizm genów CYP2C9 i VKORC1

Authors

Tomasz Ciurus
Małgorzata Lelonek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl