Vol 4, No 1 (1997)
Case report
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Dyskretne uszkodzenie elektrody przedsionkowej stymulatora dwujamowego

Dariusz Zacharek, Łukasz Stolarczyk
Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(1):54-58.
Vol 4, No 1 (1997)
Case Reports
Published online: 2000-03-07

Abstract


Przedstawiono przypadek dyskretnego mechanicznego uszkodzenia jednej z elektrod rozrusznika dwujamowego u 20-letniego mężczyzny leczonego stałą stymulacją serca z powodu istotnych zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Po stwierdzeniu zarówno prawidłowych parametrów elektrycznych stymulatora, jak i prawidłowego obrazu radiologicznego, po szczegółowej analizie całodobowego badania EKG wysunięto hipotezę przerwania ciągłości przewodnika elektrody przedsionkowej bez uszkodzenia osłonki, co potwierdzono podczas zabiegu naprawy rozrusznika.

Abstract


Przedstawiono przypadek dyskretnego mechanicznego uszkodzenia jednej z elektrod rozrusznika dwujamowego u 20-letniego mężczyzny leczonego stałą stymulacją serca z powodu istotnych zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Po stwierdzeniu zarówno prawidłowych parametrów elektrycznych stymulatora, jak i prawidłowego obrazu radiologicznego, po szczegółowej analizie całodobowego badania EKG wysunięto hipotezę przerwania ciągłości przewodnika elektrody przedsionkowej bez uszkodzenia osłonki, co potwierdzono podczas zabiegu naprawy rozrusznika.
Get Citation

Keywords

stymulacja dwujamowa; uszkodzenie elektrody; zaburzenia sterowania

About this article
Title

Dyskretne uszkodzenie elektrody przedsionkowej stymulatora dwujamowego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 1 (1997)

Article type

Case report

Pages

54-58

Published online

2000-03-07

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(1):54-58.

Keywords

stymulacja dwujamowa
uszkodzenie elektrody
zaburzenia sterowania

Authors

Dariusz Zacharek
Łukasz Stolarczyk

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl