Vol 4, No 1 (1997)
Research paper
Published online: 2000-03-07
Get Citation

Dyspersja odstępu QT w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym

Tadeusz Mandecki, Andrzej Szulc, Marek Piekarski, Leszek Szymański, Katarzyna Mizia-Stec
Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(1):10-14.
Vol 4, No 1 (1997)
Original Papers
Published online: 2000-03-07

Abstract


Cel pracy: Celem pracy było określenie dyspersji odstępu QT u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i jej korelacja z przerostem lewej komory.
Metody: Badaniami objęto 60 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym - 30 bez cech przerostu (grupa I) i 30 z echokardiograficznymi cechami przerostu lewej komory (grupa II). Grupę kontrolną (grupa III) stanowiło 30 osób zdrowych. Dyspersję odstępu QT (QTd) obliczono z 12-odprowadzeniowego standardowego EKG. We wszystkich pomiarach zastosowano również korekcję do częstości akcji serca wg wzoru Bazetta i obliczono dyspersję skorygowanego odstępu QT (QTdc). Wskaźnik dyspersji odstępu QT (QTdR) wyliczono, dzieląc uzyskaną wartość dyspersji (QTd) przez czas trwania cyklu pracy serca.
Wyniki: Wartości QTd, QTdc, a także QTdR były wyższe w grupach I i II niż w grupie III. Najwyższe wartości zaobserwowano u chorych w grupie II. Różnice między grupą I i III były istotne dla QTdc (p < 0,05) i QTdR (p < 0,001), a między grupami II i III dla wszystkich mierników dyspersji odstępu QT (QTd - p < 0,01, QTdc - p < 0,001, QTdR - p < 0,001).
Wnioski: Uzyskane wyniki sugerują, że przerost lewej komory w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym może powodować zwiększenie dyspersji odstępu QT. Wynikające z tego faktu lokalne różnice w czasie trwania repolaryzacji komór mogą sprzyjać wystąpieniu u tych chorych komorowych zaburzeń rytmu serca.

Abstract


Cel pracy: Celem pracy było określenie dyspersji odstępu QT u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i jej korelacja z przerostem lewej komory.
Metody: Badaniami objęto 60 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym - 30 bez cech przerostu (grupa I) i 30 z echokardiograficznymi cechami przerostu lewej komory (grupa II). Grupę kontrolną (grupa III) stanowiło 30 osób zdrowych. Dyspersję odstępu QT (QTd) obliczono z 12-odprowadzeniowego standardowego EKG. We wszystkich pomiarach zastosowano również korekcję do częstości akcji serca wg wzoru Bazetta i obliczono dyspersję skorygowanego odstępu QT (QTdc). Wskaźnik dyspersji odstępu QT (QTdR) wyliczono, dzieląc uzyskaną wartość dyspersji (QTd) przez czas trwania cyklu pracy serca.
Wyniki: Wartości QTd, QTdc, a także QTdR były wyższe w grupach I i II niż w grupie III. Najwyższe wartości zaobserwowano u chorych w grupie II. Różnice między grupą I i III były istotne dla QTdc (p < 0,05) i QTdR (p < 0,001), a między grupami II i III dla wszystkich mierników dyspersji odstępu QT (QTd - p < 0,01, QTdc - p < 0,001, QTdR - p < 0,001).
Wnioski: Uzyskane wyniki sugerują, że przerost lewej komory w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym może powodować zwiększenie dyspersji odstępu QT. Wynikające z tego faktu lokalne różnice w czasie trwania repolaryzacji komór mogą sprzyjać wystąpieniu u tych chorych komorowych zaburzeń rytmu serca.
Get Citation

Keywords

dyspersja odstępu QT; pierwotne nadciśnienie tętnicze; przerost lewej komory

About this article
Title

Dyspersja odstępu QT w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 1 (1997)

Article type

Research paper

Pages

10-14

Published online

2000-03-07

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 1997;4(1):10-14.

Keywords

dyspersja odstępu QT
pierwotne nadciśnienie tętnicze
przerost lewej komory

Authors

Tadeusz Mandecki
Andrzej Szulc
Marek Piekarski
Leszek Szymański
Katarzyna Mizia-Stec

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl