open access

Vol 9, No 1 (2002)
Case Reports
Published online: 2001-12-13
Get Citation

Serce trójprzedsionkowe lewostronne

Janina Aleszewicz-Baranowska, Marek Tomaszewski, Robert Sabiniewicz, Piotr Potaż
Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(1):87-96.

open access

Vol 9, No 1 (2002)
Case Reports
Published online: 2001-12-13

Abstract

Przedstawiono obraz echokardiograficzny serca trójprzedsionkowego lewostronnego rozpoznanego u dwóch chłopców w wieku 3 lat. W pierwszym przypadku rozpoznano wadę izolowaną bezobjawowym przebiegu w ciągu 8-letniej obserwacji. U drugiego pacjenta odatkowo stwierdzono wtórny ubytek przegrody międzyprzedsionkowej i częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych. Korekcja kardiochirurgiczna przyniosła dobry efekt anatomiczny i hemodynamiczny. Autorzy zwracają uwagę na znaczenie echokardiografii w diagnostyce serca trójprzedsionkowego oraz omawiają najczęstsze typy anatomiczne

Abstract

Przedstawiono obraz echokardiograficzny serca trójprzedsionkowego lewostronnego rozpoznanego u dwóch chłopców w wieku 3 lat. W pierwszym przypadku rozpoznano wadę izolowaną bezobjawowym przebiegu w ciągu 8-letniej obserwacji. U drugiego pacjenta odatkowo stwierdzono wtórny ubytek przegrody międzyprzedsionkowej i częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych. Korekcja kardiochirurgiczna przyniosła dobry efekt anatomiczny i hemodynamiczny. Autorzy zwracają uwagę na znaczenie echokardiografii w diagnostyce serca trójprzedsionkowego oraz omawiają najczęstsze typy anatomiczne
Get Citation

Keywords

serce trójprzedsionkowe lewostronne; nadzastawkowy pierścień mitralny

About this article
Title

Serce trójprzedsionkowe lewostronne

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 9, No 1 (2002)

Pages

87-96

Published online

2001-12-13

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(1):87-96.

Keywords

serce trójprzedsionkowe lewostronne
nadzastawkowy pierścień mitralny

Authors

Janina Aleszewicz-Baranowska
Marek Tomaszewski
Robert Sabiniewicz
Piotr Potaż

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl