open access

Vol 9, No 3 (2002)
Case report
Published online: 2002-04-10
Get Citation

Niekorzystny wpływ terapii lekiem < font face=symbol > b < /font > -adrenolitycznym na chorego z omdleniami wazowagalnymi

Jacek Gajek, Dorota Zyśko i Bogumił Halawa
Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(3):271-274.

open access

Vol 9, No 3 (2002)
Case Reports
Published online: 2002-04-10

Abstract

Leki b-adrenolityczne stosuje się w leczeniu omdleń wazowagalnych, gdyż poprzez zmniejszanie kurczliwości mięśnia sercowego i aktywacji jego mechanoreceptorów mogą istotnie przyczyniać się do zahamowania reakcji neurokardiogennej. Jednak teoretycznie istnieje niebezpieczeństwo, że w razie wystąpienia omdlenia leki te mogą zaostrzyć jego przebieg poprzez swoje ujemne działanie chronotropowe, dromotropowe i batmotropowe. Przedstawiono przypadek 23-letniego mężczyzny, u którego pierwotnie rozpoznano omdlenia neurokardiogenne o mechanizmie mieszanym, a podczas badania na stole pochyleniowym wystąpił rytm zastępczy węzłowy o częstości 46/min. Kliniczny efekt leczenia b-adrenolitykiem był dobry. Kontrolne badanie na stole pochyleniowym sprowokowało omdlenie wazowagalne o mechanizmie kardiodepresyjnym z pauzą RR równą 6,3 s. Wobec nielicznych pozycji piśmiennictwa na ten temat autorzy przedstawiają możliwe hipotezy opisanej reakcji.

Abstract

Leki b-adrenolityczne stosuje się w leczeniu omdleń wazowagalnych, gdyż poprzez zmniejszanie kurczliwości mięśnia sercowego i aktywacji jego mechanoreceptorów mogą istotnie przyczyniać się do zahamowania reakcji neurokardiogennej. Jednak teoretycznie istnieje niebezpieczeństwo, że w razie wystąpienia omdlenia leki te mogą zaostrzyć jego przebieg poprzez swoje ujemne działanie chronotropowe, dromotropowe i batmotropowe. Przedstawiono przypadek 23-letniego mężczyzny, u którego pierwotnie rozpoznano omdlenia neurokardiogenne o mechanizmie mieszanym, a podczas badania na stole pochyleniowym wystąpił rytm zastępczy węzłowy o częstości 46/min. Kliniczny efekt leczenia b-adrenolitykiem był dobry. Kontrolne badanie na stole pochyleniowym sprowokowało omdlenie wazowagalne o mechanizmie kardiodepresyjnym z pauzą RR równą 6,3 s. Wobec nielicznych pozycji piśmiennictwa na ten temat autorzy przedstawiają możliwe hipotezy opisanej reakcji.
Get Citation

Keywords

omdlenia wazowagalne; leczenie; beta-blokery

About this article
Title

Niekorzystny wpływ terapii lekiem b-adrenolitycznym na chorego z omdleniami wazowagalnymi

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 9, No 3 (2002)

Article type

Case report

Pages

271-274

Published online

2002-04-10

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2002;9(3):271-274.

Keywords

omdlenia wazowagalne
leczenie
beta-blokery

Authors

Jacek Gajek
Dorota Zyśko i Bogumił Halawa

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl