open access

Vol 11, No 7 (2004)
Case Reports
Published online: 2004-06-28
Get Citation

Skąpoobjawowy przebieg śluzaka prawego przedsionka - opis dwóch przypadków

Andrzej Wysokiński, Tomasz Zapolski, Zygmunt Modrzewski, Janusz Jendrej, Elżbieta Krawczyk i Janusz Stążka
Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(7):529-534.

open access

Vol 11, No 7 (2004)
Case Reports
Published online: 2004-06-28

Abstract

Pierwotne nowotwory serca występują niezwykle rzadko. W większości przypadków są to formy łagodne, najczęściej śluzaki, spośród których śluzaki prawego przedsionka należą do najrzadziej spotykanych. W niniejszej pracy przedstawiono losy dwóch chorych ze śluzakami prawego przedsionka o przebiegu skąpoobjawowym, rozpoznanymi w czasie przypadkowo wykonanego badania echokardiograficznego. Przedstawiono opis kliniczny przypadków, ze szczegółową dokumentacją echokardiograficzną i kardiochirurgiczną.
Ponadto przeanalizowano piśmiennictwo dotyczące śluzaków przedsionka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich lokalizację prawoprzedsionkową. Uwzględniono obraz kliniczny guzów z podkreśleniem możliwych, nawet rzadko spotykanych powikłań. Następnie przedstawiono metody diagnostyczne przydatne w rozpoznawaniu tej choroby. Podano także możliwości terapeutyczne oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania po leczeniu operacyjnym. (Folia Cardiol. 2004; 11: 529–534)

Abstract

Pierwotne nowotwory serca występują niezwykle rzadko. W większości przypadków są to formy łagodne, najczęściej śluzaki, spośród których śluzaki prawego przedsionka należą do najrzadziej spotykanych. W niniejszej pracy przedstawiono losy dwóch chorych ze śluzakami prawego przedsionka o przebiegu skąpoobjawowym, rozpoznanymi w czasie przypadkowo wykonanego badania echokardiograficznego. Przedstawiono opis kliniczny przypadków, ze szczegółową dokumentacją echokardiograficzną i kardiochirurgiczną.
Ponadto przeanalizowano piśmiennictwo dotyczące śluzaków przedsionka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich lokalizację prawoprzedsionkową. Uwzględniono obraz kliniczny guzów z podkreśleniem możliwych, nawet rzadko spotykanych powikłań. Następnie przedstawiono metody diagnostyczne przydatne w rozpoznawaniu tej choroby. Podano także możliwości terapeutyczne oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania po leczeniu operacyjnym. (Folia Cardiol. 2004; 11: 529–534)
Get Citation

Keywords

śluzak; prawy przedsionek; echokardiografia

About this article
Title

Skąpoobjawowy przebieg śluzaka prawego przedsionka - opis dwóch przypadków

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 11, No 7 (2004)

Pages

529-534

Published online

2004-06-28

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2004;11(7):529-534.

Keywords

śluzak
prawy przedsionek
echokardiografia

Authors

Andrzej Wysokiński
Tomasz Zapolski
Zygmunt Modrzewski
Janusz Jendrej
Elżbieta Krawczyk i Janusz Stążka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl