open access

Vol 12, No 12 (2005)
Original Papers
Published online: 2005-11-29
Get Citation

Wczesne zabiegi interwencyjne po korekcji anatomicznej przełożenia wielkich pni tętniczych

Grażyna Brzezińska-Rajszys, Maria Zubrzycka, Andrzej Kansy, Anna Turska, Joanna Książyk i Bożena Rewers
Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(12):852-861.

open access

Vol 12, No 12 (2005)
Original Papers
Published online: 2005-11-29

Abstract

Wstęp: Powikłania we wczesnym okresie po anatomicznej korekcji przełożenia wielkich pni tętniczych (TGA) najczęściej dotyczą tętnic wieńcowych i wymagają leczenia operacyjnego. Pooperacyjne zwężenia prawej tętnicy płucnej, kolaterale aortalno-płucne i wrodzone zwężenie aorty mogą być skutecznie leczone interwencyjnie we wczesnym okresie pooperacyjnym, skracając czas wentylacji mechanicznej.
Materiał i metody: W okresie od marca 2002 do sierpnia 2005 r. ze względu na przedłużoną mechaniczną wentylację 9 pacjentów w wieku 12-42 dni (śr. 24,6 ± 10,6 dnia) we wczesnym okresie po anatomicznej korekcji TGA zakwalifikowano do diagnostycznego cewnikowania serca, a następnie leczenia interwencyjnego wykazanych zmian anatomicznych - przezskórnej embolizacji kolaterali aortalno-płucnych (8 pacjentów), angioplastyki balonowej prawej tętnicy płucnej (3) i wrodzonej koarktacji aorty (1).
Wyniki: Skuteczna embolizacja kolaterali aortalno-płucnych umożliwiła odłączenie od respiratora 5 pacjentów z izolowanymi kolateralami w czasie 1-2 dni po zabiegu. U 3 osób ze zwężeniem prawej tętnicy płucnej i kolateralami aortalno-płucnymi zabiegi angioplastyki balonowej i embolizacji umożliwiły przerwanie mechanicznej wentylacji średnio 3 dni po zabiegu. Chory z wrodzoną koarktacją aorty następnego dnia po angioplastyce nie wymagał mechanicznej wentylacji.
Wnioski: Diagnostyczne cewnikowanie serca w bezpośrednim okresie po korekcji anatomicznej TGA może wykazać przyczynę powikłanego przebiegu pooperacyjnego. Kolaterale aortalnopłucne i zwężenia dużych tętnic powinno się rozpoznawać i leczyć interwencyjnie w bezpośrednim okresie pooperacyjnym u pacjentów z powikłanym przebiegiem po korekcji. Skuteczne leczenie interwencyjne kolaterali aortalno-płucnych i zwężeń tętniczych w bezpośrednim okresie pooperacyjnym po korekcji anatomicznej TGA skraca okres mechanicznej wentylacji.

Abstract

Wstęp: Powikłania we wczesnym okresie po anatomicznej korekcji przełożenia wielkich pni tętniczych (TGA) najczęściej dotyczą tętnic wieńcowych i wymagają leczenia operacyjnego. Pooperacyjne zwężenia prawej tętnicy płucnej, kolaterale aortalno-płucne i wrodzone zwężenie aorty mogą być skutecznie leczone interwencyjnie we wczesnym okresie pooperacyjnym, skracając czas wentylacji mechanicznej.
Materiał i metody: W okresie od marca 2002 do sierpnia 2005 r. ze względu na przedłużoną mechaniczną wentylację 9 pacjentów w wieku 12-42 dni (śr. 24,6 ± 10,6 dnia) we wczesnym okresie po anatomicznej korekcji TGA zakwalifikowano do diagnostycznego cewnikowania serca, a następnie leczenia interwencyjnego wykazanych zmian anatomicznych - przezskórnej embolizacji kolaterali aortalno-płucnych (8 pacjentów), angioplastyki balonowej prawej tętnicy płucnej (3) i wrodzonej koarktacji aorty (1).
Wyniki: Skuteczna embolizacja kolaterali aortalno-płucnych umożliwiła odłączenie od respiratora 5 pacjentów z izolowanymi kolateralami w czasie 1-2 dni po zabiegu. U 3 osób ze zwężeniem prawej tętnicy płucnej i kolateralami aortalno-płucnymi zabiegi angioplastyki balonowej i embolizacji umożliwiły przerwanie mechanicznej wentylacji średnio 3 dni po zabiegu. Chory z wrodzoną koarktacją aorty następnego dnia po angioplastyce nie wymagał mechanicznej wentylacji.
Wnioski: Diagnostyczne cewnikowanie serca w bezpośrednim okresie po korekcji anatomicznej TGA może wykazać przyczynę powikłanego przebiegu pooperacyjnego. Kolaterale aortalnopłucne i zwężenia dużych tętnic powinno się rozpoznawać i leczyć interwencyjnie w bezpośrednim okresie pooperacyjnym u pacjentów z powikłanym przebiegiem po korekcji. Skuteczne leczenie interwencyjne kolaterali aortalno-płucnych i zwężeń tętniczych w bezpośrednim okresie pooperacyjnym po korekcji anatomicznej TGA skraca okres mechanicznej wentylacji.
Get Citation

Keywords

przełożenie wielkich pni tętniczych; interwencje pooperacyjne; angioplastyka balonowa; embolizacja kolaterali aortalno-płucnych

About this article
Title

Wczesne zabiegi interwencyjne po korekcji anatomicznej przełożenia wielkich pni tętniczych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 12, No 12 (2005)

Pages

852-861

Published online

2005-11-29

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(12):852-861.

Keywords

przełożenie wielkich pni tętniczych
interwencje pooperacyjne
angioplastyka balonowa
embolizacja kolaterali aortalno-płucnych

Authors

Grażyna Brzezińska-Rajszys
Maria Zubrzycka
Andrzej Kansy
Anna Turska
Joanna Książyk i Bożena Rewers

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl