open access

Vol 12, No 2 (2005)
Case report
Published online: 2005-02-04
Get Citation

Implantacja elektrody defibrylującej wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora w drodze odpływu prawej komory pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej

Leszek Markuszewski, Michał Chudzik, Tomasz Grycewicz, Robert Pietruszyński i Włodzimierz Grabo Rosiak
Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(2):139-144.

open access

Vol 12, No 2 (2005)
Case Reports
Published online: 2005-02-04

Abstract

Stymulacja serca z koniuszka prawej komory jest szczególnie niekorzystna u chorych ze skurczową dysfunkcją lewej komory. Pacjenci, u których występują bezwzględne wskazania do implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD), a jednocześnie istnieje u nich konieczność stałej stymulacji komorowej z koniuszka prawej komory, są narażeni na pogorszenie czynności lewej komory i progresję objawów niewydolności serca. Jednym z alternatywnych dla koniuszka prawej komory miejsc umieszczania elektrody komorowej jest droga odpływu prawej komory. Celem niniejszej pracy było przedstawienie przypadku implantacji elektrody komorowej ICD do drogi odpływu prawej komory u 44-letniego chorego z niewydolnością serca w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej, z bezwzględnymi wskazaniami do leczenia za pomocą ICD oraz jednocześnie wymagającego stałej stymulacji komorowej. Zabieg przeprowadzono pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej. (Folia Cardiol. 2005; 12: 139–144)

Abstract

Stymulacja serca z koniuszka prawej komory jest szczególnie niekorzystna u chorych ze skurczową dysfunkcją lewej komory. Pacjenci, u których występują bezwzględne wskazania do implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD), a jednocześnie istnieje u nich konieczność stałej stymulacji komorowej z koniuszka prawej komory, są narażeni na pogorszenie czynności lewej komory i progresję objawów niewydolności serca. Jednym z alternatywnych dla koniuszka prawej komory miejsc umieszczania elektrody komorowej jest droga odpływu prawej komory. Celem niniejszej pracy było przedstawienie przypadku implantacji elektrody komorowej ICD do drogi odpływu prawej komory u 44-letniego chorego z niewydolnością serca w przebiegu kardiomiopatii rozstrzeniowej, z bezwzględnymi wskazaniami do leczenia za pomocą ICD oraz jednocześnie wymagającego stałej stymulacji komorowej. Zabieg przeprowadzono pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej. (Folia Cardiol. 2005; 12: 139–144)
Get Citation

Keywords

echokardiografia wewnątrzsercowa; implantowany kardiowerter-defibrylator; stymulacja z drogi odpływu prawej komory

About this article
Title

Implantacja elektrody defibrylującej wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora w drodze odpływu prawej komory pod kontrolą echokardiografii wewnątrzsercowej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 12, No 2 (2005)

Article type

Case report

Pages

139-144

Published online

2005-02-04

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(2):139-144.

Keywords

echokardiografia wewnątrzsercowa
implantowany kardiowerter-defibrylator
stymulacja z drogi odpływu prawej komory

Authors

Leszek Markuszewski
Michał Chudzik
Tomasz Grycewicz
Robert Pietruszyński i Włodzimierz Grabo Rosiak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl