open access

Vol 12, No 7 (2005)
Original paper
Published online: 2005-07-11
Get Citation

Wpływ treningu wytrzymałościowego na aktywność inhibitora plazminogenu typu 1 u pacjentów rehabilitowanych po zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej

Wojciech Siwiński, Sławomira Borowicz-Bieńkowska, Włodzimierz Pawłowski, Regina Franaszek, Izabela Przywarska, Magdalena Boruczkowska-Siwińska i Piotr Dylewicz
Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(7):499-503.

open access

Vol 12, No 7 (2005)
Original Papers
Published online: 2005-07-11

Abstract

Wstęp: W związku z faktem, że poziom aktywności inhibitora aktywatora plazminogenu (PAI-1) może być czynnikiem prognostycznym ryzyka restenozy u pacjentów po zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), oceniono, na ile aktywność PAI-1 zmienia się pod wpływem 3-tygodniowego treningu rehabilitacyjnego.
Materiał i metody: Badanie przeprowadzono u 26 pacjentów płci męskiej, w wieku 56,7 ± ± 1,5 roku (średnia ± SEM) w okresie 5,5 ± 0,6 tygodnia po zabiegu PCI. Chorych poddano 3-tygodniowej rehabilitacji, której podstawą był trening wytrzymałościowy na cykloergometrze (ćwiczenia wykonywano codziennie, przez 5 dni w tygodniu). Przed cyklem rehabilitacyjnym i po jego zakończeniu pobierano krew w celu oznaczenia aktywności PAI-1.
Wyniki: Obniżenie aktywności PAI-1 wystąpiło u 16 osób (61,5%), a wzrost zanotowano u 10 (38,5%). Znamienny statystycznie wzrost tolerancji wysiłku z 34,5 ± 2,7 kJ do 44,3 ± 3,7 kJ (p < 0,001) stwierdzono jedynie w podgrupie, w której jednocześnie wystąpiło obniżenie aktywności PAI-1. Istotne obniżenie aktywności PAI-1 z 3,25 ± 0,44 kJ do 2,38 ± 0,47 kJ zaobserwowano tylko w grupie pacjentów, u których w końcowym badaniu wysiłkowym nie stwierdzono obniżenia odcinka ST.
Wnioski: Poprawa tolerancji wysiłku i brak zmian odcinka ST podczas próby wysiłkowej po zakończeniu treningu rehabilitacyjnego u chorych po PCI wiążą się z obniżeniem aktywności PAI-1. Ocena zmian aktywności PAI-1 po treningu rehabilitacyjnym skojarzona z analizą wyniku badania wysiłkowego może być pomocna w ocenie ryzyka restenozy. (Folia Cardiol. 2005; 12: 499–503)

Abstract

Wstęp: W związku z faktem, że poziom aktywności inhibitora aktywatora plazminogenu (PAI-1) może być czynnikiem prognostycznym ryzyka restenozy u pacjentów po zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), oceniono, na ile aktywność PAI-1 zmienia się pod wpływem 3-tygodniowego treningu rehabilitacyjnego.
Materiał i metody: Badanie przeprowadzono u 26 pacjentów płci męskiej, w wieku 56,7 ± ± 1,5 roku (średnia ± SEM) w okresie 5,5 ± 0,6 tygodnia po zabiegu PCI. Chorych poddano 3-tygodniowej rehabilitacji, której podstawą był trening wytrzymałościowy na cykloergometrze (ćwiczenia wykonywano codziennie, przez 5 dni w tygodniu). Przed cyklem rehabilitacyjnym i po jego zakończeniu pobierano krew w celu oznaczenia aktywności PAI-1.
Wyniki: Obniżenie aktywności PAI-1 wystąpiło u 16 osób (61,5%), a wzrost zanotowano u 10 (38,5%). Znamienny statystycznie wzrost tolerancji wysiłku z 34,5 ± 2,7 kJ do 44,3 ± 3,7 kJ (p < 0,001) stwierdzono jedynie w podgrupie, w której jednocześnie wystąpiło obniżenie aktywności PAI-1. Istotne obniżenie aktywności PAI-1 z 3,25 ± 0,44 kJ do 2,38 ± 0,47 kJ zaobserwowano tylko w grupie pacjentów, u których w końcowym badaniu wysiłkowym nie stwierdzono obniżenia odcinka ST.
Wnioski: Poprawa tolerancji wysiłku i brak zmian odcinka ST podczas próby wysiłkowej po zakończeniu treningu rehabilitacyjnego u chorych po PCI wiążą się z obniżeniem aktywności PAI-1. Ocena zmian aktywności PAI-1 po treningu rehabilitacyjnym skojarzona z analizą wyniku badania wysiłkowego może być pomocna w ocenie ryzyka restenozy. (Folia Cardiol. 2005; 12: 499–503)
Get Citation

Keywords

aktywność PAI-1; przezskórna interwencja wieńcowa; rehabilitacja kardiologiczna; trening wytrzymałościowy

About this article
Title

Wpływ treningu wytrzymałościowego na aktywność inhibitora plazminogenu typu 1 u pacjentów rehabilitowanych po zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 12, No 7 (2005)

Article type

Original paper

Pages

499-503

Published online

2005-07-11

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(7):499-503.

Keywords

aktywność PAI-1
przezskórna interwencja wieńcowa
rehabilitacja kardiologiczna
trening wytrzymałościowy

Authors

Wojciech Siwiński
Sławomira Borowicz-Bieńkowska
Włodzimierz Pawłowski
Regina Franaszek
Izabela Przywarska
Magdalena Boruczkowska-Siwińska i Piotr Dylewicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl