open access

Vol 12, No 8 (2005)
Case report
Published online: 2005-08-01
Get Citation

Izolowana choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej - przebieg kliniczny u 14 pacjentów

Ewa Gaszewska-Żurek, Paweł Żurek, Andrzej Ochała, Bogna Gabrylewicz, Kazimierz Widenka, Stanisław Woś i Michał Tendera
Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(8):576-582.

open access

Vol 12, No 8 (2005)
Case Reports
Published online: 2005-08-01

Abstract

W niniejszej pracy opisano grupę 14 osób z izolowaną istotną stenozą pnia lewej tętnicy wieńcowej, rozpoznaną na podstawie koronarografii. Dominującym objawem klinicznym u pacjentów były nasilone bóle stenokardialne - u większości występowały objawy zwykle spotykane u osób z chorobą wieńcową. Obserwowano także przebieg nietypowy, w tym bezobjawowy. Żadne z przeprowadzonych badań nieinwazyjnych nie wyodrębniało pacjentów z izolowaną chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej. U wszystkich chorych zastosowano odpowiednie leczenie, w tym nowe metody - implantację stentu oraz chirurgiczną plastykę.

Abstract

W niniejszej pracy opisano grupę 14 osób z izolowaną istotną stenozą pnia lewej tętnicy wieńcowej, rozpoznaną na podstawie koronarografii. Dominującym objawem klinicznym u pacjentów były nasilone bóle stenokardialne - u większości występowały objawy zwykle spotykane u osób z chorobą wieńcową. Obserwowano także przebieg nietypowy, w tym bezobjawowy. Żadne z przeprowadzonych badań nieinwazyjnych nie wyodrębniało pacjentów z izolowaną chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej. U wszystkich chorych zastosowano odpowiednie leczenie, w tym nowe metody - implantację stentu oraz chirurgiczną plastykę.
Get Citation

Keywords

pień lewej tętnicy wieńcowej; choroba wieńcowa

About this article
Title

Izolowana choroba pnia lewej tętnicy wieńcowej - przebieg kliniczny u 14 pacjentów

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 12, No 8 (2005)

Article type

Case report

Pages

576-582

Published online

2005-08-01

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(8):576-582.

Keywords

pień lewej tętnicy wieńcowej
choroba wieńcowa

Authors

Ewa Gaszewska-Żurek
Paweł Żurek
Andrzej Ochała
Bogna Gabrylewicz
Kazimierz Widenka
Stanisław Woś i Michał Tendera

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl