open access

Vol 12, No 8 (2005)
Review paper
Published online: 2005-08-01
Get Citation

Rola przeciwciał antyfosfolipidowych w etiopatogenezie ostrych zespołów wieńcowych

Agnieszka Dębska i Małgorzata Lelonek
Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(8):543-547.

open access

Vol 12, No 8 (2005)
Review Papers
Published online: 2005-08-01

Abstract

Występowanie ostrych zespołów wieńcowych (ACS) w grupie coraz młodszych pacjentów nieobciążonych klasycznymi czynnikami ryzyka wieńcowego skłania do poszukiwania innych przyczyn mogących prowadzić do ACS. Szczegółowa diagnostyka immunologiczna pozwala zdefiniować znaczenie przeciwciał antyfosfolipidowych (APA) w etiopatogenezie incydentów niedokrwiennych mięśnia sercowego. Obecność przeciwciał antyfosfolipidowych wiąże się z większą częstością zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, trombocytopenią we krwi obwodowej oraz występowaniem nawracających poronień lub przedwczesnych porodów, co stanowi obraz kliniczny zespołu antyfosfolipidowego (APS). Obecność APA koreluje z większą zapadalnością na choroby układu sercowo-naczyniowego, z ACS włącznie, oraz zwiększa ryzyko powtórnych epizodów niedokrwiennych oraz zgonów sercowych. Szczególnie zagrożoną grupą pacjentów są młode osoby obciążone genetycznie APS, ze współistniejącą chorobą tkanki łącznej oraz kobiety ciężarne, zwłaszcza z wywiadem w kierunku incydentów zakrzepowo-zatorowych. Dodatkowe niebezpieczeństwo diagnostyczne i terapeutyczne stwarza możliwość nietypowego, burzliwego lub niemego klinicznie przebiegu ACS.

Abstract

Występowanie ostrych zespołów wieńcowych (ACS) w grupie coraz młodszych pacjentów nieobciążonych klasycznymi czynnikami ryzyka wieńcowego skłania do poszukiwania innych przyczyn mogących prowadzić do ACS. Szczegółowa diagnostyka immunologiczna pozwala zdefiniować znaczenie przeciwciał antyfosfolipidowych (APA) w etiopatogenezie incydentów niedokrwiennych mięśnia sercowego. Obecność przeciwciał antyfosfolipidowych wiąże się z większą częstością zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, trombocytopenią we krwi obwodowej oraz występowaniem nawracających poronień lub przedwczesnych porodów, co stanowi obraz kliniczny zespołu antyfosfolipidowego (APS). Obecność APA koreluje z większą zapadalnością na choroby układu sercowo-naczyniowego, z ACS włącznie, oraz zwiększa ryzyko powtórnych epizodów niedokrwiennych oraz zgonów sercowych. Szczególnie zagrożoną grupą pacjentów są młode osoby obciążone genetycznie APS, ze współistniejącą chorobą tkanki łącznej oraz kobiety ciężarne, zwłaszcza z wywiadem w kierunku incydentów zakrzepowo-zatorowych. Dodatkowe niebezpieczeństwo diagnostyczne i terapeutyczne stwarza możliwość nietypowego, burzliwego lub niemego klinicznie przebiegu ACS.
Get Citation

Keywords

przeciwciała antyfosfolipidowe; zespół antyfosfolipidowy; ostry zespół wieńcowy

About this article
Title

Rola przeciwciał antyfosfolipidowych w etiopatogenezie ostrych zespołów wieńcowych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 12, No 8 (2005)

Article type

Review paper

Pages

543-547

Published online

2005-08-01

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(8):543-547.

Keywords

przeciwciała antyfosfolipidowe
zespół antyfosfolipidowy
ostry zespół wieńcowy

Authors

Agnieszka Dębska i Małgorzata Lelonek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl