open access

Vol 12, No 9 (2005)
Original paper
Published online: 2005-09-13
Get Citation

Zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego jako rzadka przyczyna niestabilnej dławicy po operacyjnej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych

Lidia Łepska, Sławomir Burakowski, Piotr Siondalski, Piotr Bętlejewski, Grażyna Świątecka, Jan Rogowski, Dariusz Ciećwierz, Grzegorz Raczak i Maria Dudziak
Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(9):650-654.

open access

Vol 12, No 9 (2005)
Original Papers
Published online: 2005-09-13

Abstract

Po roku od zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego z wykorzystaniem lewej tętnicy piersiowej wewnętrznej u 68-letniej pacjentki wystąpiły bóle stenokardialne wywołane obciążeniem wysiłkowym lewej ręki oraz stwierdzono brak tętna na tętnicach tej kończyny. Rozpoznano zespół podkradania podobojczykowo-wieńcowego, będący następstwem zamknięcia ostialnego segmentu lewej tętnicy podobojczykowej. Pacjentce wszyto protezę dakronową między lewą i prawą tętnicą podobojczykową. W 40-miesięcznej obserwacji po zabiegu nie występowały bóle stenokardialne. Wyniki ultrasonograficznych badań doplerowskich oraz obecność jednakowych ciśnień tętniczych na obu kończynach górnych potwierdzają drożność wszczepionego pomostu.

Abstract

Po roku od zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego z wykorzystaniem lewej tętnicy piersiowej wewnętrznej u 68-letniej pacjentki wystąpiły bóle stenokardialne wywołane obciążeniem wysiłkowym lewej ręki oraz stwierdzono brak tętna na tętnicach tej kończyny. Rozpoznano zespół podkradania podobojczykowo-wieńcowego, będący następstwem zamknięcia ostialnego segmentu lewej tętnicy podobojczykowej. Pacjentce wszyto protezę dakronową między lewą i prawą tętnicą podobojczykową. W 40-miesięcznej obserwacji po zabiegu nie występowały bóle stenokardialne. Wyniki ultrasonograficznych badań doplerowskich oraz obecność jednakowych ciśnień tętniczych na obu kończynach górnych potwierdzają drożność wszczepionego pomostu.
Get Citation

Keywords

zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego; niestabilna choroba niedokrwienna serca; pomostowanie aortalno-wieńcowe; zamknięcie lewej tętnicy podobojczykowej; zespolenie pachowo-pachowe

About this article
Title

Zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego jako rzadka przyczyna niestabilnej dławicy po operacyjnej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 12, No 9 (2005)

Article type

Original paper

Pages

650-654

Published online

2005-09-13

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2005;12(9):650-654.

Keywords

zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego
niestabilna choroba niedokrwienna serca
pomostowanie aortalno-wieńcowe
zamknięcie lewej tętnicy podobojczykowej
zespolenie pachowo-pachowe

Authors

Lidia Łepska
Sławomir Burakowski
Piotr Siondalski
Piotr Bętlejewski
Grażyna Świątecka
Jan Rogowski
Dariusz Ciećwierz
Grzegorz Raczak i Maria Dudziak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl