open access

Vol 13, No 2 (2006)
Case report
Published online: 2006-02-20
Get Citation

Kolejny ostry zespół wieńcowy u pacjentki po wszczepieniu zastawki aortalnej i mitralnej z powodu choroby reumatycznej serca

Leszek Markuszewski, Robert Pietruszyński, Anna Kośmider, Maciej Kośmider i Paweł Kubiński
Folia Cardiologica Excerpta 2006;13(2):159-163.

open access

Vol 13, No 2 (2006)
Case Reports
Published online: 2006-02-20

Abstract

Choroba reumatyczna serca jest schorzeniem o podłożu autoimmunologicznym, powstającym wskutek przebytej infekcji paciorkowcowej. W niniejszej pracy opisano przypadek 28-letniej kobiety po implantacji zastawki mitralnej i aortalnej, hospitalizowanej z powodu kolejnego ostrego zespołu wieńcowego. Pacjentkę leczono trombolityczne alteplazą, a następnie wykonano przezskórną interwencję wieńcową pnia lewej tętnicy wieńcowej z implantacją stentu Cypher.

Abstract

Choroba reumatyczna serca jest schorzeniem o podłożu autoimmunologicznym, powstającym wskutek przebytej infekcji paciorkowcowej. W niniejszej pracy opisano przypadek 28-letniej kobiety po implantacji zastawki mitralnej i aortalnej, hospitalizowanej z powodu kolejnego ostrego zespołu wieńcowego. Pacjentkę leczono trombolityczne alteplazą, a następnie wykonano przezskórną interwencję wieńcową pnia lewej tętnicy wieńcowej z implantacją stentu Cypher.
Get Citation

Keywords

ostry zespół wieńcowy; angioplastyka wieńcowa; implantacja zastawki aortalnej; implantacja zastawki mitralnej; choroba reumatyczna serca

About this article
Title

Kolejny ostry zespół wieńcowy u pacjentki po wszczepieniu zastawki aortalnej i mitralnej z powodu choroby reumatycznej serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 13, No 2 (2006)

Article type

Case report

Pages

159-163

Published online

2006-02-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;13(2):159-163.

Keywords

ostry zespół wieńcowy
angioplastyka wieńcowa
implantacja zastawki aortalnej
implantacja zastawki mitralnej
choroba reumatyczna serca

Authors

Leszek Markuszewski
Robert Pietruszyński
Anna Kośmider
Maciej Kośmider i Paweł Kubiński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl