open access

Vol 13, No 3 (2006)
Review paper
Published online: 2006-03-17
Get Citation

Czynniki wpływające na jakość życia u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem serca

Anna Kochańska, Ewa Lewicka-Nowak i Beata Zarzycka
Folia Cardiologica Excerpta 2006;13(3):171-177.

open access

Vol 13, No 3 (2006)
Review Papers
Published online: 2006-03-17

Abstract

Zastosowanie implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD) stało się metodą referencyjną w terapii pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia zagrażającej życiu arytmii komorowej. Wewnątrzesercowe wyładowania ICD chronią chorych przed nagłą śmiercią sercową. Pomimo nieprzyjemnych odczuć związanych z defibrylacją, wobec alternatywy śmierci spowodowanej arytmią, urządzenia te są przez pacjentów akceptowane. Z kolei jakość życia pacjentów z ICD może być gorsza z powodu obawy przed wyładowaniami (szokami), zmniejszenia codziennej aktywności oraz występowania objawów lęku i depresji. Artykuł ukazuje obecny stan wiedzy na temat czynników warunkujących jakość życia u pacjentów z wszczepionym kardiowerterem-defiblratorem.

Abstract

Zastosowanie implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD) stało się metodą referencyjną w terapii pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia zagrażającej życiu arytmii komorowej. Wewnątrzesercowe wyładowania ICD chronią chorych przed nagłą śmiercią sercową. Pomimo nieprzyjemnych odczuć związanych z defibrylacją, wobec alternatywy śmierci spowodowanej arytmią, urządzenia te są przez pacjentów akceptowane. Z kolei jakość życia pacjentów z ICD może być gorsza z powodu obawy przed wyładowaniami (szokami), zmniejszenia codziennej aktywności oraz występowania objawów lęku i depresji. Artykuł ukazuje obecny stan wiedzy na temat czynników warunkujących jakość życia u pacjentów z wszczepionym kardiowerterem-defiblratorem.
Get Citation

Keywords

ICD; jakość życia

About this article
Title

Czynniki wpływające na jakość życia u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 13, No 3 (2006)

Article type

Review paper

Pages

171-177

Published online

2006-03-17

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2006;13(3):171-177.

Keywords

ICD
jakość życia

Authors

Anna Kochańska
Ewa Lewicka-Nowak i Beata Zarzycka

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl