open access

Vol 2, No 12 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-12-03
Get Citation

Blok zatokowo-przedsionkowy typu periodyki Wenckebacha jako niezależny wskaźnik prognostyczny wystąpienia wysokiego stopnia zatokowo-przedsionkowego bloku wyjścia

Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz i Leszek Kubik
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(12):598-603.

open access

Vol 2, No 12 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-12-03

Abstract

Wstęp: W przedstawianym badaniu, obejmującym pacjentów z blokiem zatokowo-przedsionkowym drugiego stopnia typu periodyki Wenckebacha (dalej: blok Wenckebacha), oceniano prawdopodobieństwo wystąpienia bardziej zaawansowanego bloku zatokowo-przedsionkowego. Dane na temat klinicznego znaczenia bloku Wenckebacha są ograniczone. Nie wiadomo, czy pozwala on przewidywać wystąpienie bardziej zaawansowanego bloku zatokowo-przedsionkowego.
Metody: Przeanalizowano występowanie bloku Wenckebacha w standardowych elektrokardiogramach (EKG) u 412 pacjentów z objawami klinicznymi, które mogły być związane z zaburzeniami rytmu serca. Blok Wenckebacha stwierdzono w 29 spośród początkowych EKG. Głównym punktem końcowym ocenianym w czasie obserwacji prowadzonej przez 62 ± 35 miesięcy było wystąpienie pierwszego epizodu bloku zatokowo-przedsionkowego drugiego stopnia typu II. Dodatkowym ocenianym punktem końcowym było wystąpienie pauzy zatokowej trwającej dłużej niż 3 s lub bloku zatokowo-przedsionkowego drugiego stopnia typu II.
Wyniki: Spośród 29 pacjentów, u których początkowo stwierdzano blok Wenckebacha, wyższego stopnia blok zatokowo-przedsionkowy wystąpił u 6 osób (20,7%), a u 9 chorych (31%) stwierdzono pauzę zatokową lub blok zatokowo-przedsionkowy drugiego stopnia typu II. Wśród 383 pacjentów, u których nie zaobserwowano bloku Wenckebacha w początkowym EKG, wyższego stopnia blok zatokowo-przedsionkowy wystąpił w czasie obserwacji u 14 osób (3,7%), a u 28 pacjentów (7,3%) stwierdzono pauzę zatokową lub blok zatokowo-przedsionkowy drugiego stopnia typu II. W wielozmiennej analizie Coxa blok Wenckebacha był niezależnym wskaźnikiem prognostycznym wystąpienia bloku zatokowo-przedsionkowego drugiego stopnia typu II (HR 3,72; 95% CI 1,39-9,99) oraz pauzy zatokowej lub bloku zatokowo-przedsionkowego drugiego stopnia typu II (HR 3,01; 95% CI 1,37-6,58).
Wnioski: U pacjentów z objawami klinicznymi, które mogą wynikać z zaburzeń rytmu serca, obecność bloku Wenckebacha w standardowym EKG wskazuje na duże prawdopodobieństwo wystąpienia bardziej zaawansowanego bloku zatokowo-przedsionkowego. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 598-603).

Abstract

Wstęp: W przedstawianym badaniu, obejmującym pacjentów z blokiem zatokowo-przedsionkowym drugiego stopnia typu periodyki Wenckebacha (dalej: blok Wenckebacha), oceniano prawdopodobieństwo wystąpienia bardziej zaawansowanego bloku zatokowo-przedsionkowego. Dane na temat klinicznego znaczenia bloku Wenckebacha są ograniczone. Nie wiadomo, czy pozwala on przewidywać wystąpienie bardziej zaawansowanego bloku zatokowo-przedsionkowego.
Metody: Przeanalizowano występowanie bloku Wenckebacha w standardowych elektrokardiogramach (EKG) u 412 pacjentów z objawami klinicznymi, które mogły być związane z zaburzeniami rytmu serca. Blok Wenckebacha stwierdzono w 29 spośród początkowych EKG. Głównym punktem końcowym ocenianym w czasie obserwacji prowadzonej przez 62 ± 35 miesięcy było wystąpienie pierwszego epizodu bloku zatokowo-przedsionkowego drugiego stopnia typu II. Dodatkowym ocenianym punktem końcowym było wystąpienie pauzy zatokowej trwającej dłużej niż 3 s lub bloku zatokowo-przedsionkowego drugiego stopnia typu II.
Wyniki: Spośród 29 pacjentów, u których początkowo stwierdzano blok Wenckebacha, wyższego stopnia blok zatokowo-przedsionkowy wystąpił u 6 osób (20,7%), a u 9 chorych (31%) stwierdzono pauzę zatokową lub blok zatokowo-przedsionkowy drugiego stopnia typu II. Wśród 383 pacjentów, u których nie zaobserwowano bloku Wenckebacha w początkowym EKG, wyższego stopnia blok zatokowo-przedsionkowy wystąpił w czasie obserwacji u 14 osób (3,7%), a u 28 pacjentów (7,3%) stwierdzono pauzę zatokową lub blok zatokowo-przedsionkowy drugiego stopnia typu II. W wielozmiennej analizie Coxa blok Wenckebacha był niezależnym wskaźnikiem prognostycznym wystąpienia bloku zatokowo-przedsionkowego drugiego stopnia typu II (HR 3,72; 95% CI 1,39-9,99) oraz pauzy zatokowej lub bloku zatokowo-przedsionkowego drugiego stopnia typu II (HR 3,01; 95% CI 1,37-6,58).
Wnioski: U pacjentów z objawami klinicznymi, które mogą wynikać z zaburzeń rytmu serca, obecność bloku Wenckebacha w standardowym EKG wskazuje na duże prawdopodobieństwo wystąpienia bardziej zaawansowanego bloku zatokowo-przedsionkowego. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 598-603).
Get Citation

Keywords

węzeł zatokowo-przedsionkowy; zaburzenia rytmu serca; elektrokardiografia; rokowanie

About this article
Title

Blok zatokowo-przedsionkowy typu periodyki Wenckebacha jako niezależny wskaźnik prognostyczny wystąpienia wysokiego stopnia zatokowo-przedsionkowego bloku wyjścia

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 12 (2007)

Pages

598-603

Published online

2007-12-03

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(12):598-603.

Keywords

węzeł zatokowo-przedsionkowy
zaburzenia rytmu serca
elektrokardiografia
rokowanie

Authors

Andrzej Dąbrowski
Ryszard Piotrowicz
Elżbieta Kramarz i Leszek Kubik

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl