open access

Vol 2, No 2 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-03-16
Get Citation

Zależność od stymulatora u pacjentów po wszczepieniu stałego stymulatora serca

Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Jacek Bednarek, Barbara Małecka i Andrzej Ząbek
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(2):75-79.

open access

Vol 2, No 2 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-03-16

Abstract


Wstęp: Zależność od stymulatora (PD) można zdefiniować jako ryzyko poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci z powodu nagłej awarii stymulatora, będące bardziej niebezpieczne niż postępujący spadek częstości akcji serca. Celem niniejszego badania była ocena częstości występowania PD w ciągu długoterminowej obserwacji po implantacji układu stymulującego serce.
Metody i wyniki: Badaniem objęto 3638 pacjentów (średni wiek 65,3 ± 10,2 roku). Wskazaniami do stymulacji były: zespół chorej zatoki (SSS) u 1315 osób, blok przedsionkowo-komorowy (AVB) u 1482 badanych, AVB i SSS u 478 chorych oraz migotanie przedsionków (AF) z bradykardią u 363 pacjentów. średni okres obserwacji wynosił 4,8 ± 1,8 roku. Zależność od stymulatora definiowano jako brak własnego rytmu podczas stymulacji na poziomie 30 uderzeń/min oraz po wyłączeniu stymulatora. Jeżeli nastąpił rozwój jakichkolwiek znamiennych objawów bradykardii lub nie pojawił się zasadniczy rytm (asystolia > 5 s), wznawiano stymulację. Zależność od stymulatora obserwowano u 76 (2,1%) spośród 3638 pacjent ów. W tej podgrupie wskazaniami do stymulacji były: SSS u 8 osób (0,6% z 1315), AVB u 52 badanych (3,5% z 1482), SSS i AVB u 15 chorych (3,1% z 478) oraz AF z bradykardią u 1 pacjenta (0,3% z 363). U chorych z AVB częstość występowania PD była znamiennie większa niż u pacjentów z SSS lub AF (odpowiednio p < 0,001 i p < 0,005). Zawał serca stwierdzono u 139 chorych, a u 106 osób zastosowano tymczasową stymulację przed wszczepieniem stymulatora. W większości byli to pacjenci zależni od stymulatora (p < 0,001).
Wnioski: W niniejszym badaniu PD stwierdzano bardzo rzadko (u 2,1% wszystkich badanych). U chorych z AVB częstość występowania PD jest znamiennie większa niż u pacjentów z SSS lub AF. Czasowa stymulacja przed wszczepieniem stymulatora oraz wcześniejszy zawał serca wskazują na pacjentów, u których istnieje ryzyko powstania PD. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 75–79)

Abstract


Wstęp: Zależność od stymulatora (PD) można zdefiniować jako ryzyko poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci z powodu nagłej awarii stymulatora, będące bardziej niebezpieczne niż postępujący spadek częstości akcji serca. Celem niniejszego badania była ocena częstości występowania PD w ciągu długoterminowej obserwacji po implantacji układu stymulującego serce.
Metody i wyniki: Badaniem objęto 3638 pacjentów (średni wiek 65,3 ± 10,2 roku). Wskazaniami do stymulacji były: zespół chorej zatoki (SSS) u 1315 osób, blok przedsionkowo-komorowy (AVB) u 1482 badanych, AVB i SSS u 478 chorych oraz migotanie przedsionków (AF) z bradykardią u 363 pacjentów. średni okres obserwacji wynosił 4,8 ± 1,8 roku. Zależność od stymulatora definiowano jako brak własnego rytmu podczas stymulacji na poziomie 30 uderzeń/min oraz po wyłączeniu stymulatora. Jeżeli nastąpił rozwój jakichkolwiek znamiennych objawów bradykardii lub nie pojawił się zasadniczy rytm (asystolia > 5 s), wznawiano stymulację. Zależność od stymulatora obserwowano u 76 (2,1%) spośród 3638 pacjent ów. W tej podgrupie wskazaniami do stymulacji były: SSS u 8 osób (0,6% z 1315), AVB u 52 badanych (3,5% z 1482), SSS i AVB u 15 chorych (3,1% z 478) oraz AF z bradykardią u 1 pacjenta (0,3% z 363). U chorych z AVB częstość występowania PD była znamiennie większa niż u pacjentów z SSS lub AF (odpowiednio p < 0,001 i p < 0,005). Zawał serca stwierdzono u 139 chorych, a u 106 osób zastosowano tymczasową stymulację przed wszczepieniem stymulatora. W większości byli to pacjenci zależni od stymulatora (p < 0,001).
Wnioski: W niniejszym badaniu PD stwierdzano bardzo rzadko (u 2,1% wszystkich badanych). U chorych z AVB częstość występowania PD jest znamiennie większa niż u pacjentów z SSS lub AF. Czasowa stymulacja przed wszczepieniem stymulatora oraz wcześniejszy zawał serca wskazują na pacjentów, u których istnieje ryzyko powstania PD. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 75–79)
Get Citation

Keywords

zależność od stymulatora; rytm zastępczy; zespół chorej zatoki; blok przedsionkowo-komorowy; migotanie przedsionków

About this article
Title

Zależność od stymulatora u pacjentów po wszczepieniu stałego stymulatora serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 2 (2007)

Pages

75-79

Published online

2007-03-16

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(2):75-79.

Keywords

zależność od stymulatora
rytm zastępczy
zespół chorej zatoki
blok przedsionkowo-komorowy
migotanie przedsionków

Authors

Jacek Lelakowski
Jacek Majewski
Jacek Bednarek
Barbara Małecka i Andrzej Ząbek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl