open access

Vol 2, No 2 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-03-16
Get Citation

Markery zapalne 10 tygodni po zawale serca: czynniki prognostyczne przyszłych zdarzeń sercowo-naczyniowych

Marcin Marcinkowski, Danuta Czarnecka, Marek Jastrzębski, Danuta Fedak i Kalina Kawecka-Jaszcz
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(2):65-74.

open access

Vol 2, No 2 (2007)
Prace badawcze - przedruk
Published online: 2007-03-16

Abstract


Wstęp: Wartość prognostyczna markerów przewlekłego stanu zapalnego u pacjentów po zawale serca (MI) w epoce leczenia interwencyjnego oraz używania statyn i kwasu acetylosalicylowego nadal pozostaje niejasna.
Materiał i metody: Badaniem objęto 107 pacjentów z pierwszym MI i poddano ich obserwacji przez 18 miesięcy. Punkty końcowe stanowiły: śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych, ponowny MI lub niestabilna dławica piersiowa. Po 10 dniach i po 10 tygodniach zmierzono stężenie białka C-reaktywnego (CRP), fibrynogenu, rozpuszczalnej międzykomórkowej cząsteczki adhezyjnej 1 (sICAM-1), odczyn Biernackiego (OB), leukocytozę (WBC) i przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae.
Wyniki: W trakcie obserwacji odnotowano 22 zdarzenia. Pacjentów podzielono na dwie podgrupy: z nawracającymi incydentami sercowo-naczyniowymi oraz bez zdarzeń sercowo-naczyniowych. U osób z nawracającymi zdarzeniami stwierdzono znamiennie wyższe wartości CRP (7,07 vs. 3,77 mg/l; p = 0,002), OB po 1 h (24,3 vs. 13,3 mm; p = 0,01) oraz sICAM-1 (287,9 vs. 260,9 ng/ml; p = 0,04) 10 tygodni po zawale. W analizie statystycznej wykazano, że sICAM-1 > 270 ng/ml, CRP > 1,83 mg/l, OB po 1 h > 14 mm mierzone po 10 tygodniach były niezależnymi czynnikami ryzyka nawracających zdarzeń sercowo-naczyniowych. U pacjentów ze zdarzeniami sercowo-naczyniowymi między 10. dniem a 10. tygodniem nie obserwowano spadku wartości wskaźników zapalenia (WBC, OB); odnotowano tendencję do zwiększenia stężenia sICAM-1.
Wnioski: Podwy¿szone markery stanu zapalnego (CRP, OB, sICAM-1) 10 tygodni po MI są niezależnymi czynnikami ryzyka nawracających zdarzeń sercowo-naczyniowych. Pomiar CRP, OB oraz sICAM po tym czasie jest przydatny w ocenie długotrwałego rokowania po MI. Zmiany wartości wskaźników stanu zapalnego (OB, WBC, sICAM-1) mierzone 10 dni i 10 tygodni po MI mają różny przebieg u pacjentów z nawracającymi zdarzeniami sercowo-naczyniowych i bez nich. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 65–74)

Abstract


Wstęp: Wartość prognostyczna markerów przewlekłego stanu zapalnego u pacjentów po zawale serca (MI) w epoce leczenia interwencyjnego oraz używania statyn i kwasu acetylosalicylowego nadal pozostaje niejasna.
Materiał i metody: Badaniem objęto 107 pacjentów z pierwszym MI i poddano ich obserwacji przez 18 miesięcy. Punkty końcowe stanowiły: śmierć z przyczyn sercowo-naczyniowych, ponowny MI lub niestabilna dławica piersiowa. Po 10 dniach i po 10 tygodniach zmierzono stężenie białka C-reaktywnego (CRP), fibrynogenu, rozpuszczalnej międzykomórkowej cząsteczki adhezyjnej 1 (sICAM-1), odczyn Biernackiego (OB), leukocytozę (WBC) i przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae.
Wyniki: W trakcie obserwacji odnotowano 22 zdarzenia. Pacjentów podzielono na dwie podgrupy: z nawracającymi incydentami sercowo-naczyniowymi oraz bez zdarzeń sercowo-naczyniowych. U osób z nawracającymi zdarzeniami stwierdzono znamiennie wyższe wartości CRP (7,07 vs. 3,77 mg/l; p = 0,002), OB po 1 h (24,3 vs. 13,3 mm; p = 0,01) oraz sICAM-1 (287,9 vs. 260,9 ng/ml; p = 0,04) 10 tygodni po zawale. W analizie statystycznej wykazano, że sICAM-1 > 270 ng/ml, CRP > 1,83 mg/l, OB po 1 h > 14 mm mierzone po 10 tygodniach były niezależnymi czynnikami ryzyka nawracających zdarzeń sercowo-naczyniowych. U pacjentów ze zdarzeniami sercowo-naczyniowymi między 10. dniem a 10. tygodniem nie obserwowano spadku wartości wskaźników zapalenia (WBC, OB); odnotowano tendencję do zwiększenia stężenia sICAM-1.
Wnioski: Podwy¿szone markery stanu zapalnego (CRP, OB, sICAM-1) 10 tygodni po MI są niezależnymi czynnikami ryzyka nawracających zdarzeń sercowo-naczyniowych. Pomiar CRP, OB oraz sICAM po tym czasie jest przydatny w ocenie długotrwałego rokowania po MI. Zmiany wartości wskaźników stanu zapalnego (OB, WBC, sICAM-1) mierzone 10 dni i 10 tygodni po MI mają różny przebieg u pacjentów z nawracającymi zdarzeniami sercowo-naczyniowych i bez nich. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 65–74)
Get Citation

Keywords

zawał serca; zapalenie; markery zapalenia

About this article
Title

Markery zapalne 10 tygodni po zawale serca: czynniki prognostyczne przyszłych zdarzeń sercowo-naczyniowych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 2 (2007)

Pages

65-74

Published online

2007-03-16

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(2):65-74.

Keywords

zawał serca
zapalenie
markery zapalenia

Authors

Marcin Marcinkowski
Danuta Czarnecka
Marek Jastrzębski
Danuta Fedak i Kalina Kawecka-Jaszcz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl