open access

Vol 2, No 6 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-06-14
Get Citation

Stres psychiczny a częstość akcji serca i funkcja śródbłonka u chorych z kardiologicznym zespołem X

Magdalena Mizia, Katarzyna Mizia-Stec, Zbigniew Gąsior, Szymon Gomułka, Paweł Kumor, Agnieszka Niedojadło i Marcin Mielczarek
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(6):236-242.

open access

Vol 2, No 6 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-06-14

Abstract


Wstęp: Wydaje się, że wywołany sytuacją stresową wzrost częstości akcji serca (HR), istotny dla niedokrwienia, może wiązać się z upośledzeniem czynności śródbłonka. Celem niniejszej pracy jest określenie, czy wyjściowa HR oraz jej zmiany wywołane przez stres psychiczny (MS) wpływają na funkcję śródbłonka u chorych z zespołem X.
Metody: Do badania włączono 44 chorych z zespołem X (K/M: 21/23, śr. wieku: 55,4 ± 10,7 roku). Zależną od przepływu wazodylatację (FMD) oceniano jako procentową zmianę średnicy tętnicy ramiennej po 3-minutowej okluzji (%FMD) przed i po 10, 30, 45 minutach od MS. Wartości %FMD były porównywane w podgrupach, które charakteryzowały się następującymi wartościami parametrów: wyjściowa HR, maksymalna HR (maxHR), HR po MS, przyrost HR (DHR) wywołany MS powyżej i poniżej wartości mediany.
Wyniki: W całej grupie badanej obserwowano istotny spadek %FMD w kolejnych minutach po MS (odpowiednio: 4,39 ± 5,4%, 4,99 ± 3,9%, 4,03 ± 3,5%; p < 0,001) w porównaniu z wartościami wyjściowymi (7,73 ± 4,9%). Wykazano istotne zmniejszenie %FMD po MS w następujących podgrupach: z wyjściowym HR poniżej wartości mediany (< 71,5/min; wyjściowo: 8,35 ± 5,8%; 10 min: 2,87 ± 3,6%, 45 min: 4,56 ± 3,9%; p < 0,001); w podgrupie z HR po MS poniżej wartości mediany (< 76,5/min; wyjściowo: 8,19 ± 5,5%; 10 min: 3,88 ± ± 4,3%, 45 min: 4,59 ± 3,7%; p < 0,01); w podgrupie z maxHR poniżej mediany (< 84/min; wyjściowo: 8,88 ± 5,6%; 10 min: 3,88 ± 3,8%, 30 min: 5,88 ± 3,9%, 45 min: 4,51 ± 3,8; p < 0,01). W podgrupach z wyjściowym HR, HR po MS, maxHR po MS powyżej wartości mediany istotne zmniejszenie %FMD wykazano w 30. i 45. minucie obserwacji.
Wnioski: U chorych z zespołem X MS wywołuje dysfunkcję śródbłonka, która wykazuje czasowy związek z wyjściową HR oraz obserwowaną po MS. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 236-242)

Abstract


Wstęp: Wydaje się, że wywołany sytuacją stresową wzrost częstości akcji serca (HR), istotny dla niedokrwienia, może wiązać się z upośledzeniem czynności śródbłonka. Celem niniejszej pracy jest określenie, czy wyjściowa HR oraz jej zmiany wywołane przez stres psychiczny (MS) wpływają na funkcję śródbłonka u chorych z zespołem X.
Metody: Do badania włączono 44 chorych z zespołem X (K/M: 21/23, śr. wieku: 55,4 ± 10,7 roku). Zależną od przepływu wazodylatację (FMD) oceniano jako procentową zmianę średnicy tętnicy ramiennej po 3-minutowej okluzji (%FMD) przed i po 10, 30, 45 minutach od MS. Wartości %FMD były porównywane w podgrupach, które charakteryzowały się następującymi wartościami parametrów: wyjściowa HR, maksymalna HR (maxHR), HR po MS, przyrost HR (DHR) wywołany MS powyżej i poniżej wartości mediany.
Wyniki: W całej grupie badanej obserwowano istotny spadek %FMD w kolejnych minutach po MS (odpowiednio: 4,39 ± 5,4%, 4,99 ± 3,9%, 4,03 ± 3,5%; p < 0,001) w porównaniu z wartościami wyjściowymi (7,73 ± 4,9%). Wykazano istotne zmniejszenie %FMD po MS w następujących podgrupach: z wyjściowym HR poniżej wartości mediany (< 71,5/min; wyjściowo: 8,35 ± 5,8%; 10 min: 2,87 ± 3,6%, 45 min: 4,56 ± 3,9%; p < 0,001); w podgrupie z HR po MS poniżej wartości mediany (< 76,5/min; wyjściowo: 8,19 ± 5,5%; 10 min: 3,88 ± ± 4,3%, 45 min: 4,59 ± 3,7%; p < 0,01); w podgrupie z maxHR poniżej mediany (< 84/min; wyjściowo: 8,88 ± 5,6%; 10 min: 3,88 ± 3,8%, 30 min: 5,88 ± 3,9%, 45 min: 4,51 ± 3,8; p < 0,01). W podgrupach z wyjściowym HR, HR po MS, maxHR po MS powyżej wartości mediany istotne zmniejszenie %FMD wykazano w 30. i 45. minucie obserwacji.
Wnioski: U chorych z zespołem X MS wywołuje dysfunkcję śródbłonka, która wykazuje czasowy związek z wyjściową HR oraz obserwowaną po MS. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 236-242)
Get Citation

Keywords

stres psychiczny ( mental stress); częstość akcji serca; wazodylatacja wywołana przepływem; kardiologiczny zespół X

About this article
Title

Stres psychiczny a częstość akcji serca i funkcja śródbłonka u chorych z kardiologicznym zespołem X

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 6 (2007)

Pages

236-242

Published online

2007-06-14

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(6):236-242.

Keywords

stres psychiczny ( mental stress)
częstość akcji serca
wazodylatacja wywołana przepływem
kardiologiczny zespół X

Authors

Magdalena Mizia
Katarzyna Mizia-Stec
Zbigniew Gąsior
Szymon Gomułka
Paweł Kumor
Agnieszka Niedojadło i Marcin Mielczarek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl