open access

Vol 2, No 6 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-06-14
Get Citation

Retrospektywna analiza przyczyn niepowodzeń wdrożenia stymulacji typu DDD u pacjentów operowanych w latach 1993-2005

Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Barbara Małecka, Jacek Bednarek, Paweł Stypuła i Marcin Szeglowski
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(6):230-235.

open access

Vol 2, No 6 (2007)
Prace badawcze
Published online: 2007-06-14

Abstract


Wstęp: Podczas implantacji układu stymulującego typu DDD można napotkać na następujące trudności: anomalie żylne (brak naczynia o odpowiedniej średnicy, trudności w nakłuciu żył głównych); zaburzenia rytmu w trakcie zabiegu (napad trzepotania lub migotania przedsionków w czasie manewrowania elektrodą przedsionkową); brak mechanicznej stabilizacji elektrody w jamie serca; niemożność uzyskania przynajmniej granicznych akceptowalnych wartości parametrów sterowania i stymulacji w czasie implantacji. Celem niniejszej pracy było retrospektywne prześledzenie przyczyn niepowodzeń wszczepiania układu stymulującego typu DDD u pacjentów operowanych przez autorów w latach 1993-2005.
Metody: Retrospektywnie w latach 1993-2005 przeanalizowano wszystkie protokoły operacyjne i starano się wyodrębnić pacjentów z niezrealizowanym pierwotnym zamierzeniem wszczepienia rozrusznika typu DDD. W dalszej analizie wykorzystywano dane z późniejszych lat (1993-2005), w których udział tych stymulatorów w ogólnej liczbie zabiegów wynosił 9-40%. W tym okresie wszczepiono 7469 rozruszników serca, w tym 1958 dwujamowych (26,2%) - z powodu bloku przedsionkowo-komorowego (AVB) u 783 osób, choroby węzła zatokowego (SSS) u 392, choroby dwóch węzłów (AVB ± SSS) u 450, zespołu tachy-brady (TBS) u 333 pacjentów. Średni wiek badanych wynosił 65,5 ± 17,3 roku. W tym czasie u 108 chorych (1,4%) nie udało się wdrożyć stymulacji typu DDD. W tej podgrupie wskazaniem do wszczepienia u 32 osób był AVB, u 22 - SSS, u 16 - SSS ± AVB, a u 38 chorych - TBS. Średni wiek wynosił 78,5 ± 19,4 roku.
Wyniki: Przyczynami niepowodzenia u 12% chorych były anomalie żylne, u 27,8% - napad arytmii, u 17,6% - wysoki próg stymulacji w przedsionku, u 25,9% - niska amplituda własnego potencjału przedsionkowego oraz brak mechanicznej stabilizacji elektrody u 16,7% osób. Występowały one u pacjentów starszych (p < 0,01), a największą ich liczbę (n = 71) zarejestrowano u osób z SSS i TBS. W latach 2004-2005 dominowały anomalie żylne i wysoki próg stymulacji.
Wnioski: Obecnie problem podczas implantacji stwarzają anomalie żylne i wysoki próg stymulacji, natomiast napad arytmii, niska amplituda potencjału przedsionkowego, brak mechanicznej stabilizacji mają mniejsze znaczenie. Największą częstość niepowodzeń rejestruje się u osób starszych z SSS oraz TBS. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 230-235)

Abstract


Wstęp: Podczas implantacji układu stymulującego typu DDD można napotkać na następujące trudności: anomalie żylne (brak naczynia o odpowiedniej średnicy, trudności w nakłuciu żył głównych); zaburzenia rytmu w trakcie zabiegu (napad trzepotania lub migotania przedsionków w czasie manewrowania elektrodą przedsionkową); brak mechanicznej stabilizacji elektrody w jamie serca; niemożność uzyskania przynajmniej granicznych akceptowalnych wartości parametrów sterowania i stymulacji w czasie implantacji. Celem niniejszej pracy było retrospektywne prześledzenie przyczyn niepowodzeń wszczepiania układu stymulującego typu DDD u pacjentów operowanych przez autorów w latach 1993-2005.
Metody: Retrospektywnie w latach 1993-2005 przeanalizowano wszystkie protokoły operacyjne i starano się wyodrębnić pacjentów z niezrealizowanym pierwotnym zamierzeniem wszczepienia rozrusznika typu DDD. W dalszej analizie wykorzystywano dane z późniejszych lat (1993-2005), w których udział tych stymulatorów w ogólnej liczbie zabiegów wynosił 9-40%. W tym okresie wszczepiono 7469 rozruszników serca, w tym 1958 dwujamowych (26,2%) - z powodu bloku przedsionkowo-komorowego (AVB) u 783 osób, choroby węzła zatokowego (SSS) u 392, choroby dwóch węzłów (AVB ± SSS) u 450, zespołu tachy-brady (TBS) u 333 pacjentów. Średni wiek badanych wynosił 65,5 ± 17,3 roku. W tym czasie u 108 chorych (1,4%) nie udało się wdrożyć stymulacji typu DDD. W tej podgrupie wskazaniem do wszczepienia u 32 osób był AVB, u 22 - SSS, u 16 - SSS ± AVB, a u 38 chorych - TBS. Średni wiek wynosił 78,5 ± 19,4 roku.
Wyniki: Przyczynami niepowodzenia u 12% chorych były anomalie żylne, u 27,8% - napad arytmii, u 17,6% - wysoki próg stymulacji w przedsionku, u 25,9% - niska amplituda własnego potencjału przedsionkowego oraz brak mechanicznej stabilizacji elektrody u 16,7% osób. Występowały one u pacjentów starszych (p < 0,01), a największą ich liczbę (n = 71) zarejestrowano u osób z SSS i TBS. W latach 2004-2005 dominowały anomalie żylne i wysoki próg stymulacji.
Wnioski: Obecnie problem podczas implantacji stwarzają anomalie żylne i wysoki próg stymulacji, natomiast napad arytmii, niska amplituda potencjału przedsionkowego, brak mechanicznej stabilizacji mają mniejsze znaczenie. Największą częstość niepowodzeń rejestruje się u osób starszych z SSS oraz TBS. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 230-235)
Get Citation

Keywords

napad arytmii; wysoki próg stymulacji; niska amplituda własnego stymulacja DDD

About this article
Title

Retrospektywna analiza przyczyn niepowodzeń wdrożenia stymulacji typu DDD u pacjentów operowanych w latach 1993-2005

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 6 (2007)

Pages

230-235

Published online

2007-06-14

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(6):230-235.

Keywords

napad arytmii
wysoki próg stymulacji
niska amplituda własnego stymulacja DDD

Authors

Jacek Lelakowski
Jacek Majewski
Barbara Małecka
Jacek Bednarek
Paweł Stypuła i Marcin Szeglowski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl