open access

Vol 2, No 6 (2007)
Case report
Published online: 2007-06-14
Get Citation

Nawracające częstoskurcze komorowe torsade de pointes i wstrząs kardiogenny w przebiegu ciężkiej niedoczynności tarczycy

Krzysztof Chojnowski, Anna Bielec, Marek Czarkowski, Joanna Dmowska-Chalaba, Janusz Kochanowski i Agnieszka Wąsowska
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(6):255-258.

open access

Vol 2, No 6 (2007)
Case Reports
Published online: 2007-06-14

Abstract

W pojedynczych publikacjach wskazuje się na możliwość występowania częstoskurczów typu torsade de pointes (TdP) i migotania komór w przebiegu nabytego zespołu wydłużonego QT u chorych z niedoczynnością tarczycy. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 51-letniej kobiety z chorobą Hashimoto i niedoczynnością tarczycy, która przyjmowała za małe dawki l-tyroksyny. Chorą przyjęto do kliniki z objawami przełomu hipometabolicznego. Obserwowano objawy wstrząsu, a w zapisach EKG bradykardię zatokową, wydłużenie odstępu QT do 0,8 s i napadowe częstoskurcze komorowe typu TdP, wywoływane pobudzeniami dodatkowymi komorowymi typu R na T. W badaniach dodatkowych wykazano głęboką niedoczynność tarczycy. Ponieważ farmakoterapia zaburzeń rytmu serca i bradykardii była nieskuteczna, założono elektrodę endokawitarną. Dzięki stymulacji komór z częstotliwością 90/min uzyskano skrócenie odstępu QT, ustąpienie zaburzeń rytmu serca oraz objawów wstrząsu. Po 2 dobach podawania hydrokortyzonu i l-tyroksyny zaprzestano stosowania elektrostymulacji. Skorygowany odstęp QT (QTc) wynosił 0,43 i nie wydłużał się istotnie w okresie dalszej wielomiesięcznej obserwacji, w trakcie odpowiedniej substytucji l-tyroksyną. Niedoczynność tarczycy może być przyczyną groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca wtórnych do nabytego zespołu wydłużonego QT. Elektrostymulacja komór była w tym przypadku zabiegiem ratującym życie. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 255-258)

Abstract

W pojedynczych publikacjach wskazuje się na możliwość występowania częstoskurczów typu torsade de pointes (TdP) i migotania komór w przebiegu nabytego zespołu wydłużonego QT u chorych z niedoczynnością tarczycy. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 51-letniej kobiety z chorobą Hashimoto i niedoczynnością tarczycy, która przyjmowała za małe dawki l-tyroksyny. Chorą przyjęto do kliniki z objawami przełomu hipometabolicznego. Obserwowano objawy wstrząsu, a w zapisach EKG bradykardię zatokową, wydłużenie odstępu QT do 0,8 s i napadowe częstoskurcze komorowe typu TdP, wywoływane pobudzeniami dodatkowymi komorowymi typu R na T. W badaniach dodatkowych wykazano głęboką niedoczynność tarczycy. Ponieważ farmakoterapia zaburzeń rytmu serca i bradykardii była nieskuteczna, założono elektrodę endokawitarną. Dzięki stymulacji komór z częstotliwością 90/min uzyskano skrócenie odstępu QT, ustąpienie zaburzeń rytmu serca oraz objawów wstrząsu. Po 2 dobach podawania hydrokortyzonu i l-tyroksyny zaprzestano stosowania elektrostymulacji. Skorygowany odstęp QT (QTc) wynosił 0,43 i nie wydłużał się istotnie w okresie dalszej wielomiesięcznej obserwacji, w trakcie odpowiedniej substytucji l-tyroksyną. Niedoczynność tarczycy może być przyczyną groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca wtórnych do nabytego zespołu wydłużonego QT. Elektrostymulacja komór była w tym przypadku zabiegiem ratującym życie. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 255-258)
Get Citation

Keywords

niedoczynność tarczycy; wydłużenie odstępu QT; QTc; torsade de pointes

About this article
Title

Nawracające częstoskurcze komorowe torsade de pointes i wstrząs kardiogenny w przebiegu ciężkiej niedoczynności tarczycy

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 6 (2007)

Article type

Case report

Pages

255-258

Published online

2007-06-14

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(6):255-258.

Keywords

niedoczynność tarczycy
wydłużenie odstępu QT
QTc
torsade de pointes

Authors

Krzysztof Chojnowski
Anna Bielec
Marek Czarkowski
Joanna Dmowska-Chalaba
Janusz Kochanowski i Agnieszka Wąsowska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl