open access

Vol 2, No 6 (2007)
Review paper
Published online: 2007-06-14
Get Citation

Kardiografia impedancyjna - metoda szybkiej oceny i monitorowania stanu hemodynamicznego

Tomasz Sodolski i Andrzej Kutarski
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(6):217-229.

open access

Vol 2, No 6 (2007)
Review Papers
Published online: 2007-06-14

Abstract

W bieżącym roku mija 40 lat od opracowania techniki pomiarów i monitorowania podstawowych parametrów hemodynamicznych u człowieka za pomocą kardiografii impedancyjnej (ICG), zwanej też pletyzmografią impedancyjną klatki piersiowej, elektryczną bioimpedancją klatki piersiowej albo reokardiografią. Metoda umożliwia oznaczanie objętości wyrzutowej i pojemności minutowej, a także ocenę czynników wpływających na obciążenie wstępne (poprzez pomiar TFC) oraz obciążenie następcze (pomiary SVR, SVRI), kurczliwości (pomiary: ACI, VI, PEP, LVET, STR) i częstość akcji serca. Postęp w dziedzinie sprzętu oraz oprogramowania (cyfrowa obróbka sygnału oraz powstanie coraz doskonalszych algorytmów) istotnie poprawił jakość uzyskiwanych wyników. Dokładność i powtarzalność rezultatów potwierdzono w badaniach porównawczych, zestawiając je z wynikami uzyskiwanymi metodami inwazyjnymi i echokardiograficznymi. Monitorowanie zmian hemodynamicznych za pomocą ICG stosuje się nie tylko na oddziałach intensywnej opieki, na salach operacyjnych i w stacjach hemodializ; powtarzane pomiary wnoszą też wiele informacji hemodynamicznych podczas leczenia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca oraz ciężarnych pacjentek z problemami kardiologicznymi i zatruciem ciążowym. Jednorazowe badanie techniką ICG dostarcza wielu podstawowych danych na temat układu sercowo-naczyniowego, służących wstępnej ocenie pacjentów w ciężkim stanie ogólnym (np. na izbach przyjęć), pozwalając również szybko ustalić patomechanizm lub przyczynę duszności i hipotonii. Specyficznym zastosowaniem ICG jest ocena parametrów hemodymanicznych podczas programowania stymulatorów dwujamowych i resynchronizujących. Ponadto ICG jest cennym narzędziem badawczym. Nie ma wad i ograniczeń monitorowania ciśnień w tętnicy płucnej, wynikających m.in. z ich inwazyjności oraz praco- i czasochłonności badania ultrasonokardiograficznego, a badania mogą wykonywać przeszkoleni technicy lub pielęgniarki. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 217-229)

Abstract

W bieżącym roku mija 40 lat od opracowania techniki pomiarów i monitorowania podstawowych parametrów hemodynamicznych u człowieka za pomocą kardiografii impedancyjnej (ICG), zwanej też pletyzmografią impedancyjną klatki piersiowej, elektryczną bioimpedancją klatki piersiowej albo reokardiografią. Metoda umożliwia oznaczanie objętości wyrzutowej i pojemności minutowej, a także ocenę czynników wpływających na obciążenie wstępne (poprzez pomiar TFC) oraz obciążenie następcze (pomiary SVR, SVRI), kurczliwości (pomiary: ACI, VI, PEP, LVET, STR) i częstość akcji serca. Postęp w dziedzinie sprzętu oraz oprogramowania (cyfrowa obróbka sygnału oraz powstanie coraz doskonalszych algorytmów) istotnie poprawił jakość uzyskiwanych wyników. Dokładność i powtarzalność rezultatów potwierdzono w badaniach porównawczych, zestawiając je z wynikami uzyskiwanymi metodami inwazyjnymi i echokardiograficznymi. Monitorowanie zmian hemodynamicznych za pomocą ICG stosuje się nie tylko na oddziałach intensywnej opieki, na salach operacyjnych i w stacjach hemodializ; powtarzane pomiary wnoszą też wiele informacji hemodynamicznych podczas leczenia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i niewydolnością serca oraz ciężarnych pacjentek z problemami kardiologicznymi i zatruciem ciążowym. Jednorazowe badanie techniką ICG dostarcza wielu podstawowych danych na temat układu sercowo-naczyniowego, służących wstępnej ocenie pacjentów w ciężkim stanie ogólnym (np. na izbach przyjęć), pozwalając również szybko ustalić patomechanizm lub przyczynę duszności i hipotonii. Specyficznym zastosowaniem ICG jest ocena parametrów hemodymanicznych podczas programowania stymulatorów dwujamowych i resynchronizujących. Ponadto ICG jest cennym narzędziem badawczym. Nie ma wad i ograniczeń monitorowania ciśnień w tętnicy płucnej, wynikających m.in. z ich inwazyjności oraz praco- i czasochłonności badania ultrasonokardiograficznego, a badania mogą wykonywać przeszkoleni technicy lub pielęgniarki. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 217-229)
Get Citation

Keywords

kardiografia impedancyjna; elektryczna bioimpedancja klatki piersiowej; reokardiografia; monitorowanie rzutu serca; monitorowanie hemodynamiki; diagnostyka nieinwazyjna

About this article
Title

Kardiografia impedancyjna - metoda szybkiej oceny i monitorowania stanu hemodynamicznego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 6 (2007)

Article type

Review paper

Pages

217-229

Published online

2007-06-14

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(6):217-229.

Keywords

kardiografia impedancyjna
elektryczna bioimpedancja klatki piersiowej
reokardiografia
monitorowanie rzutu serca
monitorowanie hemodynamiki
diagnostyka nieinwazyjna

Authors

Tomasz Sodolski i Andrzej Kutarski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl