open access

Vol 5, No 4 (2010)
Original paper
Published online: 2010-09-16
Get Citation

Wpływ treningu fizycznego na funkcję rozkurczową lewej komory serca i jej związek z wydolnością fizyczną u pacjentów po zawale serca

Iwona Korzeniowska-Kubacka, Maria Bilińska, Ewa Michalak, Beata Kuśmierczyk-Droszcz, Barbara Dobraszkiewicz-Wasilewska, Ryszard Piotrowicz
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(4):170-177.

open access

Vol 5, No 4 (2010)
Original Papers
Published online: 2010-09-16

Abstract


Wstęp: Celem badania była ocena wpływu treningu fizycznego na funkcję rozkurczową lewej komory serca (LVDF) oraz określenie, czy wartość LVDF mogłaby stanowić czynnik predykcyjny poprawy wydolności fizycznej (EC) u pacjentów po zawale serca.
Metody: Czterdziestu ośmiu mężczyzn w wieku 56,4 ± 7,2 roku z zachowaną funkcją skurczową (LVSF) i łagodną dysfunkcją rozkurczową lewej komory serca (iloraz prędkości wczesnego napływu mitralnego i prędkości wczesnorozkurczowej pierścienia mitralnego E/E’ > 8 jako średnia prędkości mierzonych w części przegrodowej i bocznej pierścienia mitralnego) przypisano do grupy trenowanej (n = 32) lub kontrolnej (n = 16). Przed badaniem i na końcu badania u wszystkich chorych wykonano test ergospirometryczny i badanie echokardiograficzne z wykorzystaniem obrazowania metodą dopplera tkankowego (TDI).
Wyniki: Po 4,5-miesięcznym programie treningowym maksymalne zużycie tlenu istotnie wzrosło w grupie trenowanej (26,66 ± 3,88 v. 28,79 ± 5,00 ml/kg/min, p < 0,0001). Wartości ilorazu E/E’ ustalone na podstawie badania TDI nie zmieniły się po zakończeniu programu treningowego. Po podzieleniu grupy trenowanej według wartości ilorazu przegrodowej E/E’s > 10 i < 10 oraz bocznej części pierścienia zastawki mitralnej E/E’l > 8 i < 8 wydolność fizyczna istotnie się poprawiła jedynie u pacjentów z E/E’s < 10 i E/E’l < 8.
Wnioski: Tylko w grupie trenowanej 4,5-miesięczny program treningowy u pacjentów po zawale serca z zachowaną LVSF i łagodną dysfunkcją rozkurczową lewej komory serca przyczynił się do poprawy wydolności fizycznej. Funkcja rozkurczowa nie zmieniła się istotnie. Poprawa wydolności fizycznej była istotnie większa u pacjentów z lepszą LVDF mierzoną za pomocą TDI.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 4: 170-177)

Abstract


Wstęp: Celem badania była ocena wpływu treningu fizycznego na funkcję rozkurczową lewej komory serca (LVDF) oraz określenie, czy wartość LVDF mogłaby stanowić czynnik predykcyjny poprawy wydolności fizycznej (EC) u pacjentów po zawale serca.
Metody: Czterdziestu ośmiu mężczyzn w wieku 56,4 ± 7,2 roku z zachowaną funkcją skurczową (LVSF) i łagodną dysfunkcją rozkurczową lewej komory serca (iloraz prędkości wczesnego napływu mitralnego i prędkości wczesnorozkurczowej pierścienia mitralnego E/E’ > 8 jako średnia prędkości mierzonych w części przegrodowej i bocznej pierścienia mitralnego) przypisano do grupy trenowanej (n = 32) lub kontrolnej (n = 16). Przed badaniem i na końcu badania u wszystkich chorych wykonano test ergospirometryczny i badanie echokardiograficzne z wykorzystaniem obrazowania metodą dopplera tkankowego (TDI).
Wyniki: Po 4,5-miesięcznym programie treningowym maksymalne zużycie tlenu istotnie wzrosło w grupie trenowanej (26,66 ± 3,88 v. 28,79 ± 5,00 ml/kg/min, p < 0,0001). Wartości ilorazu E/E’ ustalone na podstawie badania TDI nie zmieniły się po zakończeniu programu treningowego. Po podzieleniu grupy trenowanej według wartości ilorazu przegrodowej E/E’s > 10 i < 10 oraz bocznej części pierścienia zastawki mitralnej E/E’l > 8 i < 8 wydolność fizyczna istotnie się poprawiła jedynie u pacjentów z E/E’s < 10 i E/E’l < 8.
Wnioski: Tylko w grupie trenowanej 4,5-miesięczny program treningowy u pacjentów po zawale serca z zachowaną LVSF i łagodną dysfunkcją rozkurczową lewej komory serca przyczynił się do poprawy wydolności fizycznej. Funkcja rozkurczowa nie zmieniła się istotnie. Poprawa wydolności fizycznej była istotnie większa u pacjentów z lepszą LVDF mierzoną za pomocą TDI.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 4: 170-177)
Get Citation

Keywords

trening fizyczny; funkcja rozkurczowa lewej komory serca; obrazowanie metodą dopplera tkankowego; wydolność fizyczna

About this article
Title

Wpływ treningu fizycznego na funkcję rozkurczową lewej komory serca i jej związek z wydolnością fizyczną u pacjentów po zawale serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 4 (2010)

Article type

Original paper

Pages

170-177

Published online

2010-09-16

Page views

596

Article views/downloads

2718

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(4):170-177.

Keywords

trening fizyczny
funkcja rozkurczowa lewej komory serca
obrazowanie metodą dopplera tkankowego
wydolność fizyczna

Authors

Iwona Korzeniowska-Kubacka
Maria Bilińska
Ewa Michalak
Beata Kuśmierczyk-Droszcz
Barbara Dobraszkiewicz-Wasilewska
Ryszard Piotrowicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl