open access

Vol 5, No 4 (2010)
Original paper
Published online: 2010-09-16
Get Citation

Ocena korelacji zmian niedokrwiennych obserwowanych w zapisie elektrokardiograficznym - wzrostu stężenia troponin sercowych oraz dysfunkcji skurczowej prawej komory mięśnia sercowego - w przypadkach ostrej zatorowości płucnej

Maciej Kostrubiec, Krzysztof Jankowski, Justyna Pedowska-Włoszek, Blanka Puncewicz, Szymon Pacho, Barbara Lichodziejewska, Andrzej Łabyk, Anna Hrynkiewicz-Szymańska, Piotr Pruszczyk
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(4):162-169.

open access

Vol 5, No 4 (2010)
Original Papers
Published online: 2010-09-16

Abstract


Wstęp: W wielu przypadkach ostrej zatorowości płucnej (APE) dochodzi do wzrostu stężenia markerów uszkodzenia mięśnia sercowego, jakimi są troponiny sercowe (cTn). W tej samej grupie chorych bardzo często obserwuje się również w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) zmiany w obrębie odcinka ST-T. Dotychczas nie zdefiniowano dokładnie, która z komór mięśnia sercowego jest źródłem uwolnionej troponiny sercowej. Autorzy niniejszej pracy podjęli próbę oceny potencjalnych związków i korelacji pomiędzy elektrokardiograficznymi objawami niedokrwienia mięśnia sercowego, echokardiograficznymi wykładnikami upośledzenia funkcji skurczowej obu komór serca oraz stężeniem troponiny sercowej w przypadkach APE.
Materiał i metody: Oceniono 94 chorych (42 mężczyzn, 52 kobiety w wieku 63 ± 19 lat) z rozpoznaną APE. Podczas przyjęcia ich na oddział wykonywano standardowo oznaczenia stężeń troponiny T i troponiny I oraz 12-odprowadzeniowe badanie EKG. Analizowano następujące elektrokardiograficzne wykładniki niedokrwienia mięśnia sercowego: odwrócenie załamka T [T (-)] oraz obniżenie lub uniesienie odcinka ST (≥ 1 mm, w ≥ 2 odprowadzeniach). Ocenę funkcji skurczowej obu komór mięśnia sercowego przeprowadzono na podstawie badania echokardiograficznego (ECHO).
Wyniki: U 33 pacjentów (35%) zaobserwowano wzrost stężenia troponiny T poza górną granicę referencyjną stosowaną w lokalnym laboratorium autorów. Częstość występowania w wywiadzie choroby wieńcowej serca (27% v. 31%) oraz przebytego zawału serca (12% v. 10%) nie różniła się w grupach pacjentów z podwyższonym [cTn (+)] oraz prawidłowym [cTn (-)] stężeniem troponin. W grupie pacjentów cTn (+) częściej obserwowano, w porównaniu z grupą cTn (-), elektrokardiograficzne zmiany niedokrwienne typu T (-) oraz obniżenia odcinka ST [32 (97%) v. 46 (75%); p < 0,01]. Jednak w przypadku obu grup pacjentów obserwowano podobną częstość występowania uniesienia odcinka ST [7 (21%) v. 11 (18%); p = NS)]. Co ciekawe, stężenia cTn korelowały z ilością odprowadzeń, w których stwierdzono T (-) lub obniżenie odcinka ST (r = 0,30; p < 0,01). Co więcej, w grupie pacjentów cTn (+) częściej obserwowano dysfunkcję skurczową prawej komory mięśnia sercowego (RV) [15 (54%) v. 4 (7%); p = 0,0001], podczas gdy częstość występowania zaburzeń kurczliwości lewej komory (LV) była zbliżona w obu grupach [3 (11%) v. 8 (15%); p = NS].
Wnioski: W przypadkach APE elektrokardiograficzne wykładniki niedokrwienia mięśnia sercowego (zmiany w zakresie odcinka ST) korelują zarówno z podwyższonym stężeniem cTn, jak i z upośledzeniem funkcji RV (nie LV), ocenianej za pomocą badania ECHO.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 4: 162-169)

Abstract


Wstęp: W wielu przypadkach ostrej zatorowości płucnej (APE) dochodzi do wzrostu stężenia markerów uszkodzenia mięśnia sercowego, jakimi są troponiny sercowe (cTn). W tej samej grupie chorych bardzo często obserwuje się również w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) zmiany w obrębie odcinka ST-T. Dotychczas nie zdefiniowano dokładnie, która z komór mięśnia sercowego jest źródłem uwolnionej troponiny sercowej. Autorzy niniejszej pracy podjęli próbę oceny potencjalnych związków i korelacji pomiędzy elektrokardiograficznymi objawami niedokrwienia mięśnia sercowego, echokardiograficznymi wykładnikami upośledzenia funkcji skurczowej obu komór serca oraz stężeniem troponiny sercowej w przypadkach APE.
Materiał i metody: Oceniono 94 chorych (42 mężczyzn, 52 kobiety w wieku 63 ± 19 lat) z rozpoznaną APE. Podczas przyjęcia ich na oddział wykonywano standardowo oznaczenia stężeń troponiny T i troponiny I oraz 12-odprowadzeniowe badanie EKG. Analizowano następujące elektrokardiograficzne wykładniki niedokrwienia mięśnia sercowego: odwrócenie załamka T [T (-)] oraz obniżenie lub uniesienie odcinka ST (≥ 1 mm, w ≥ 2 odprowadzeniach). Ocenę funkcji skurczowej obu komór mięśnia sercowego przeprowadzono na podstawie badania echokardiograficznego (ECHO).
Wyniki: U 33 pacjentów (35%) zaobserwowano wzrost stężenia troponiny T poza górną granicę referencyjną stosowaną w lokalnym laboratorium autorów. Częstość występowania w wywiadzie choroby wieńcowej serca (27% v. 31%) oraz przebytego zawału serca (12% v. 10%) nie różniła się w grupach pacjentów z podwyższonym [cTn (+)] oraz prawidłowym [cTn (-)] stężeniem troponin. W grupie pacjentów cTn (+) częściej obserwowano, w porównaniu z grupą cTn (-), elektrokardiograficzne zmiany niedokrwienne typu T (-) oraz obniżenia odcinka ST [32 (97%) v. 46 (75%); p < 0,01]. Jednak w przypadku obu grup pacjentów obserwowano podobną częstość występowania uniesienia odcinka ST [7 (21%) v. 11 (18%); p = NS)]. Co ciekawe, stężenia cTn korelowały z ilością odprowadzeń, w których stwierdzono T (-) lub obniżenie odcinka ST (r = 0,30; p < 0,01). Co więcej, w grupie pacjentów cTn (+) częściej obserwowano dysfunkcję skurczową prawej komory mięśnia sercowego (RV) [15 (54%) v. 4 (7%); p = 0,0001], podczas gdy częstość występowania zaburzeń kurczliwości lewej komory (LV) była zbliżona w obu grupach [3 (11%) v. 8 (15%); p = NS].
Wnioski: W przypadkach APE elektrokardiograficzne wykładniki niedokrwienia mięśnia sercowego (zmiany w zakresie odcinka ST) korelują zarówno z podwyższonym stężeniem cTn, jak i z upośledzeniem funkcji RV (nie LV), ocenianej za pomocą badania ECHO.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 4: 162-169)
Get Citation

Keywords

zatorowość płucna; elektrokardiogram; echokardiografia; troponina

About this article
Title

Ocena korelacji zmian niedokrwiennych obserwowanych w zapisie elektrokardiograficznym - wzrostu stężenia troponin sercowych oraz dysfunkcji skurczowej prawej komory mięśnia sercowego - w przypadkach ostrej zatorowości płucnej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 4 (2010)

Article type

Original paper

Pages

162-169

Published online

2010-09-16

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(4):162-169.

Keywords

zatorowość płucna
elektrokardiogram
echokardiografia
troponina

Authors

Maciej Kostrubiec
Krzysztof Jankowski
Justyna Pedowska-Włoszek
Blanka Puncewicz
Szymon Pacho
Barbara Lichodziejewska
Andrzej Łabyk
Anna Hrynkiewicz-Szymańska
Piotr Pruszczyk

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl