open access

Vol 5, No 4 (2010)
Original paper
Published online: 2010-09-16
Get Citation

Znaczenie prognostyczne świeżo wykrytego migotania przedsionków u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych zachowawczo

Artur Dziewierz, Zbigniew Siudak, Tomasz Rakowski, Jacek Jąkała, Jacek S. Dubiel, Dariusz Dudek
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(4):153-161.

open access

Vol 5, No 4 (2010)
Original Papers
Published online: 2010-09-16

Abstract


Wstęp: Celem niniejszego badania była ocena związku między świeżo wykrytym (new onset) epizodem migotania przedsionków (AF, atrial fibrillation) a leczeniem szpitalnym i śmiertelnością u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym przyjętych do ośrodków pozbawionych bezpośredniego dostępu do pracowni hemodynamicznej.
Materiał i metody: Oceniono dane dotyczące leczenia szpitalnego i wskaźników śmiertelności 24 pacjentów ze świeżo wykrytym napadem AF i 977 chorych bez świeżo wykrytego napadu AF pochodzących z bazy danych Krakowskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych.
Wyniki: Pacjenci ze świeżo wykrytym AF charakteryzowali się starszym wiekiem i częściej obserwowano u nich cukrzycę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, wstrząs kardiogenny i ból w klatce piersiowej w chwili przyjęcia do szpitala, a także krótszy czas od wystąpienia objawów podmiotowych choroby do przyjęcia do szpitala. Opisywana grupa pacjentów w czasie pobytu w szpitalu znacznie częściej otrzymywała inhibitory glikoproteiny IIb/IIIa, leki trombolityczne i w mniejszym stopniu statyny. Ryzyko wystąpienia AF było niższe w grupie chorych leczonych statynami (1,9% v. 5,2%; p = 0,021). Wśród chorych leczonych zachowawczo śmiertelność wewnątrzszpitalna była wyższa w grupie pacjentów ze świeżo wykrytym AF (8,1% v. 33,3%; p = 0,001). Niezależnymi czynnikami predykcyjnymi zgonu wewnątrzszpitalnego w opisywanej grupie pacjentów były: świeżo wykryty epizod AF, wiek, wstrząs kardiogenny, przewlekła obturacyjna choroba płuc, niewydolność nerek w wywiadzie oraz rozpoznanie końcowe przy wypisie.
Wnioski: Świeżo wykryte AF wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością wewnątrzszpitalną u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi leczonych zachowawczo w szpitalach rejonowych pozbawionych bezpośredniego dostępu do pracowni hemodynamicznej.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 4: 153-161)

Abstract


Wstęp: Celem niniejszego badania była ocena związku między świeżo wykrytym (new onset) epizodem migotania przedsionków (AF, atrial fibrillation) a leczeniem szpitalnym i śmiertelnością u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym przyjętych do ośrodków pozbawionych bezpośredniego dostępu do pracowni hemodynamicznej.
Materiał i metody: Oceniono dane dotyczące leczenia szpitalnego i wskaźników śmiertelności 24 pacjentów ze świeżo wykrytym napadem AF i 977 chorych bez świeżo wykrytego napadu AF pochodzących z bazy danych Krakowskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych.
Wyniki: Pacjenci ze świeżo wykrytym AF charakteryzowali się starszym wiekiem i częściej obserwowano u nich cukrzycę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, wstrząs kardiogenny i ból w klatce piersiowej w chwili przyjęcia do szpitala, a także krótszy czas od wystąpienia objawów podmiotowych choroby do przyjęcia do szpitala. Opisywana grupa pacjentów w czasie pobytu w szpitalu znacznie częściej otrzymywała inhibitory glikoproteiny IIb/IIIa, leki trombolityczne i w mniejszym stopniu statyny. Ryzyko wystąpienia AF było niższe w grupie chorych leczonych statynami (1,9% v. 5,2%; p = 0,021). Wśród chorych leczonych zachowawczo śmiertelność wewnątrzszpitalna była wyższa w grupie pacjentów ze świeżo wykrytym AF (8,1% v. 33,3%; p = 0,001). Niezależnymi czynnikami predykcyjnymi zgonu wewnątrzszpitalnego w opisywanej grupie pacjentów były: świeżo wykryty epizod AF, wiek, wstrząs kardiogenny, przewlekła obturacyjna choroba płuc, niewydolność nerek w wywiadzie oraz rozpoznanie końcowe przy wypisie.
Wnioski: Świeżo wykryte AF wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością wewnątrzszpitalną u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi leczonych zachowawczo w szpitalach rejonowych pozbawionych bezpośredniego dostępu do pracowni hemodynamicznej.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 4: 153-161)
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; ostry zespół wieńcowy; zawał serca; postępowanie (leczenie); śmiertelność

About this article
Title

Znaczenie prognostyczne świeżo wykrytego migotania przedsionków u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych zachowawczo

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 4 (2010)

Article type

Original paper

Pages

153-161

Published online

2010-09-16

Page views

563

Article views/downloads

1549

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(4):153-161.

Keywords

migotanie przedsionków
ostry zespół wieńcowy
zawał serca
postępowanie (leczenie)
śmiertelność

Authors

Artur Dziewierz
Zbigniew Siudak
Tomasz Rakowski
Jacek Jąkała
Jacek S. Dubiel
Dariusz Dudek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl