open access

Vol 5, No 4 (2010)
Review paper
Published online: 2010-09-16
Get Citation

Zespół propofolowy i elektrokardiograficzna fenokopia zespołu Brugadów

Andrés Ricardo Pérez Riera, Augusto Hiroshi Uchida, Edgardo Schapachnik, Sergio Dubner, Celso Ferreira Filho, Celso Ferreira
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(4):221-227.

open access

Vol 5, No 4 (2010)
Review Papers
Published online: 2010-09-16

Abstract

Propofol, lek powszechnie stosowany w anestezjologii, może powodować rzadki stan kliniczny określany mianem zespołu propofolowego. Charakteryzuje się on niewyjaśnioną kwasicą mleczanową, lipemią, rabdomiolizą, zapaścią sercowo-naczyniową oraz elektrokardiograficznym obrazem lub fenotypem zespołu Brugadów. Powyższe objawy poprzedza wydłużona infuzja wysokich dawek propofolu.
W piśmiennictwie można odnaleźć kilkanaście artykułów, które pozwoliły autorom opracowania zrozumieć przyczyny tego zespołu oraz coraz większą liczbę opisów przypadków klinicznych, które pozwalają na identyfikację kilkunastu czynników ryzyka zespołu propofolowego. Nadal pozostaje dużo niepewności co do możliwości istnienia genetycznie determinowanej zwiększonej skłonności do wystąpienia zespołu propofolowego.
Korzystny przebieg okresu wybudzania po znieczuleniu z zastosowaniem propofolu sprawia, że lek ten zyskuje znaczną przewagę nad tradycyjnymi środkami znieczulającymi w sytuacjach klinicznych, w których ważne jest szybkie wybudzenie pacjenta. Propofol jest ogólnie uważany za bezpieczny środek znieczulający, jednak zespół propofolowy stanowi rzadkie i śmiertelne powikłanie jego zastosowania.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 4: 221-227)

Abstract

Propofol, lek powszechnie stosowany w anestezjologii, może powodować rzadki stan kliniczny określany mianem zespołu propofolowego. Charakteryzuje się on niewyjaśnioną kwasicą mleczanową, lipemią, rabdomiolizą, zapaścią sercowo-naczyniową oraz elektrokardiograficznym obrazem lub fenotypem zespołu Brugadów. Powyższe objawy poprzedza wydłużona infuzja wysokich dawek propofolu.
W piśmiennictwie można odnaleźć kilkanaście artykułów, które pozwoliły autorom opracowania zrozumieć przyczyny tego zespołu oraz coraz większą liczbę opisów przypadków klinicznych, które pozwalają na identyfikację kilkunastu czynników ryzyka zespołu propofolowego. Nadal pozostaje dużo niepewności co do możliwości istnienia genetycznie determinowanej zwiększonej skłonności do wystąpienia zespołu propofolowego.
Korzystny przebieg okresu wybudzania po znieczuleniu z zastosowaniem propofolu sprawia, że lek ten zyskuje znaczną przewagę nad tradycyjnymi środkami znieczulającymi w sytuacjach klinicznych, w których ważne jest szybkie wybudzenie pacjenta. Propofol jest ogólnie uważany za bezpieczny środek znieczulający, jednak zespół propofolowy stanowi rzadkie i śmiertelne powikłanie jego zastosowania.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 4: 221-227)
Get Citation

Keywords

mechanizmy działania propofolu; wskazania; fenokopie; działania niepożądane; elektrokardiograficzny obraz zespołu Brugadów

About this article
Title

Zespół propofolowy i elektrokardiograficzna fenokopia zespołu Brugadów

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 4 (2010)

Article type

Review paper

Pages

221-227

Published online

2010-09-16

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(4):221-227.

Keywords

mechanizmy działania propofolu
wskazania
fenokopie
działania niepożądane
elektrokardiograficzny obraz zespołu Brugadów

Authors

Andrés Ricardo Pérez Riera
Augusto Hiroshi Uchida
Edgardo Schapachnik
Sergio Dubner
Celso Ferreira Filho
Celso Ferreira

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl