open access

Vol 5, No 4 (2010)
Review paper
Published online: 2010-09-16
Get Citation

Cukrzyca a nagły zgon sercowy - jakie są wyniki badań?

Daniel W. Bergner, Jeffrey J. Goldberger
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(4):206-219.

open access

Vol 5, No 4 (2010)
Review Papers
Published online: 2010-09-16

Abstract

Cukrzycę od dawna wiązano ze zwiększonym ryzykiem nagłego zgonu sercowego (SCD). Jednak nie do końca określono stopień zwiększenia ryzyka oraz mechanizmy przyczyniające się do opisywanego zjawiska. W niniejszej pracy oceniono dane epidemiologiczne dokumentujące związek między występowaniem cukrzycy a SCD oraz przedyskutowano różne proponowane mechanizmy, które mogą się przyczyniać do zaistnienia opisywanej zależności. Do potencjalnych czynników zwiększających ryzyko SCD obserwowane u chorych na cukrzycę należą: nieme niedokrwienie mięśnia sercowego, dysfunkcja autonomicznego układu nerwowego, nieprawidłowa repolaryzacja komórek mięśnia sercowego, hipoglikemia, stan nadkrzepliwości wtórny do cukrzycy, kardiomiopatia cukrzycowa oraz upośledzona odpowiedź na niedotlenienie i hiperkapnię.
Według autorów niniejszej pracy, wydaje się, że cukrzyca wiąże się ze zwiększonym ryzykiem SCD. Chociaż w wartościach względnych stopień zwiększenia ryzyka jest umiarkowany, to biorąc pod uwagę olbrzymią liczbę pacjentów chorych na cukrzycę na całym świecie, bezwzględna liczba SCD, które można powiązać z cukrzycą, jest istotna. Wciąż brakuje dowodów, które mogłyby potwierdzać jakikolwiek specyficzny mechanizm(y) przyczyniający się do opisywanego związku. Przyszłe badania dotyczące patofizjologii SCD u chorych na cukrzycę mogą dostarczyć użytecznych narzędzi stratyfikacji ryzyka oraz pomóc w identyfikacji nowych celów terapeutycznych.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 4: 206-219)

Abstract

Cukrzycę od dawna wiązano ze zwiększonym ryzykiem nagłego zgonu sercowego (SCD). Jednak nie do końca określono stopień zwiększenia ryzyka oraz mechanizmy przyczyniające się do opisywanego zjawiska. W niniejszej pracy oceniono dane epidemiologiczne dokumentujące związek między występowaniem cukrzycy a SCD oraz przedyskutowano różne proponowane mechanizmy, które mogą się przyczyniać do zaistnienia opisywanej zależności. Do potencjalnych czynników zwiększających ryzyko SCD obserwowane u chorych na cukrzycę należą: nieme niedokrwienie mięśnia sercowego, dysfunkcja autonomicznego układu nerwowego, nieprawidłowa repolaryzacja komórek mięśnia sercowego, hipoglikemia, stan nadkrzepliwości wtórny do cukrzycy, kardiomiopatia cukrzycowa oraz upośledzona odpowiedź na niedotlenienie i hiperkapnię.
Według autorów niniejszej pracy, wydaje się, że cukrzyca wiąże się ze zwiększonym ryzykiem SCD. Chociaż w wartościach względnych stopień zwiększenia ryzyka jest umiarkowany, to biorąc pod uwagę olbrzymią liczbę pacjentów chorych na cukrzycę na całym świecie, bezwzględna liczba SCD, które można powiązać z cukrzycą, jest istotna. Wciąż brakuje dowodów, które mogłyby potwierdzać jakikolwiek specyficzny mechanizm(y) przyczyniający się do opisywanego związku. Przyszłe badania dotyczące patofizjologii SCD u chorych na cukrzycę mogą dostarczyć użytecznych narzędzi stratyfikacji ryzyka oraz pomóc w identyfikacji nowych celów terapeutycznych.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 4: 206-219)
Get Citation

Keywords

cukrzyca; nagły zgon sercowy; autonomiczny

About this article
Title

Cukrzyca a nagły zgon sercowy - jakie są wyniki badań?

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 4 (2010)

Article type

Review paper

Pages

206-219

Published online

2010-09-16

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(4):206-219.

Keywords

cukrzyca
nagły zgon sercowy
autonomiczny

Authors

Daniel W. Bergner
Jeffrey J. Goldberger

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl