open access

Vol 5, No 4 (2010)
Review paper
Published online: 2010-09-16
Get Citation

Co nowego w niewydolności serca?

Magdalena Grochowska, Władysław Sinkiewicz, Wojciech Balak, Marek Koziński, Wojciech Wróbel, Iwona Świątkiewicz, Robert Bujak
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(4):180-187.

open access

Vol 5, No 4 (2010)
Review Papers
Published online: 2010-09-16

Abstract

Niewydolność serca należy do chorób o wybitnie złym rokowaniu. Mimo intensywnie wdrażanych działań prewencyjnych częstość występowania niewydolności serca nadal rośnie, podobnie jak zainteresowanie jej tematyką wśród wielu grup badawczych na całym świecie. Optymalne postępowanie w niewydolności serca, zarówno w jej stabilnym stadium, jak i w okresie dekompensacji, jest jednym z najtrudniejszych problemów w codziennej praktyce klinicznej. Przestrzeganie wytycznych ESC, dotyczących rozpoznawania i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca, przekłada się na wymierne korzyści kliniczne, jednak istniejące braki w dowodach naukowych sprawiają, że leczenie pacjentów z niewydolnością serca nierzadko pozostaje empiryczne. Na podstawie wyników kilkunastu badań klinicznych minionego roku rozstrzygnięto niektóre problemy w postępowaniu w niewydolności serca, które przedstawiono w niniejszym artykule.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 4: 180-187)

Abstract

Niewydolność serca należy do chorób o wybitnie złym rokowaniu. Mimo intensywnie wdrażanych działań prewencyjnych częstość występowania niewydolności serca nadal rośnie, podobnie jak zainteresowanie jej tematyką wśród wielu grup badawczych na całym świecie. Optymalne postępowanie w niewydolności serca, zarówno w jej stabilnym stadium, jak i w okresie dekompensacji, jest jednym z najtrudniejszych problemów w codziennej praktyce klinicznej. Przestrzeganie wytycznych ESC, dotyczących rozpoznawania i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca, przekłada się na wymierne korzyści kliniczne, jednak istniejące braki w dowodach naukowych sprawiają, że leczenie pacjentów z niewydolnością serca nierzadko pozostaje empiryczne. Na podstawie wyników kilkunastu badań klinicznych minionego roku rozstrzygnięto niektóre problemy w postępowaniu w niewydolności serca, które przedstawiono w niniejszym artykule.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 4: 180-187)
Get Citation

Keywords

niewydolność serca; peptydy natriuretyczne; terapia resynchronizująca; ultrafiltracja

About this article
Title

Co nowego w niewydolności serca?

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 4 (2010)

Article type

Review paper

Pages

180-187

Published online

2010-09-16

Page views

675

Article views/downloads

2014

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(4):180-187.

Keywords

niewydolność serca
peptydy natriuretyczne
terapia resynchronizująca
ultrafiltracja

Authors

Magdalena Grochowska
Władysław Sinkiewicz
Wojciech Balak
Marek Koziński
Wojciech Wróbel
Iwona Świątkiewicz
Robert Bujak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl