open access

Vol 6, No 1 (2011)
Prace kazuistyczne - przedruk
Published online: 2011-05-20
Get Citation

Przedawkowanie propafenonu: nagłe zatrzymanie krążenia i całkowity powrót do zdrowia

Beata Wożakowska-Kapłon, Alicja Stępień-Walek
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(1):72-75.

open access

Vol 6, No 1 (2011)
Prace kazuistyczne - przedruk
Published online: 2011-05-20

Abstract

Zatrucie propafenonem zdarza się bardzo rzadko, a szczegółowe badania epidemiologiczne nie są znane. W artykule przedstawiono objawy przedawkowania tego leku u 17-letniego mężczyzny, którego leczenie zakończyło się sukcesem. Mężczyznę przyjęto na oddział intensywnej terapii po zażyciu 3 g propafenonu. Do głównych objawów należały: nagłe zatrzymanie krążenia, śpiączka, hipotonia, lewokomorowa niewydolność serca, bradykardia, blok zatokowoprzedsionkowy, częstoskurcz z łącza przedsionkowo-komorowego i/lub częstoskurcz komorowy. U chorego stosowano czasową stymulację serca, podawano katecholaminy w dawkach presyjnych w ciągłym wlewie oraz płyny. Ustępowanie objawów zatrucia obserwowano po 4 godzinach od przyjęcia do szpitala. Ten przypadek względnie rzadkiego pełnoobjawowego zatrucia propafenonem jest wart przedstawienia ze względu na częste stosowanie leku w terapii arytmii i zagrażające życiu objawy przedawkowania. Przebieg choroby był dramatyczny, a pacjent przeżył jedynie dzięki szybko podjętej akcji reanimacyjnej, sztucznej wentylacji, czasowej stymulacji serca, leczeniu kwasicy i podaniu katecholamin w dawce presyjnej. (Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 1: 72–75)

Abstract

Zatrucie propafenonem zdarza się bardzo rzadko, a szczegółowe badania epidemiologiczne nie są znane. W artykule przedstawiono objawy przedawkowania tego leku u 17-letniego mężczyzny, którego leczenie zakończyło się sukcesem. Mężczyznę przyjęto na oddział intensywnej terapii po zażyciu 3 g propafenonu. Do głównych objawów należały: nagłe zatrzymanie krążenia, śpiączka, hipotonia, lewokomorowa niewydolność serca, bradykardia, blok zatokowoprzedsionkowy, częstoskurcz z łącza przedsionkowo-komorowego i/lub częstoskurcz komorowy. U chorego stosowano czasową stymulację serca, podawano katecholaminy w dawkach presyjnych w ciągłym wlewie oraz płyny. Ustępowanie objawów zatrucia obserwowano po 4 godzinach od przyjęcia do szpitala. Ten przypadek względnie rzadkiego pełnoobjawowego zatrucia propafenonem jest wart przedstawienia ze względu na częste stosowanie leku w terapii arytmii i zagrażające życiu objawy przedawkowania. Przebieg choroby był dramatyczny, a pacjent przeżył jedynie dzięki szybko podjętej akcji reanimacyjnej, sztucznej wentylacji, czasowej stymulacji serca, leczeniu kwasicy i podaniu katecholamin w dawce presyjnej. (Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 1: 72–75)
Get Citation

Keywords

zatrucie; propafenon; powikłania sercowe

About this article
Title

Przedawkowanie propafenonu: nagłe zatrzymanie krążenia i całkowity powrót do zdrowia

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 1 (2011)

Pages

72-75

Published online

2011-05-20

Page views

779

Article views/downloads

34069

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(1):72-75.

Keywords

zatrucie
propafenon
powikłania sercowe

Authors

Beata Wożakowska-Kapłon
Alicja Stępień-Walek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl