open access

Vol 6, No 1 (2011)
Review paper
Published online: 2011-05-20
Get Citation

Jakość życia jako element oceny stanu zdrowia i efektywności leczenia chorych ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego

Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Małgorzata Kowalska, Mateusz Mościński
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(1):62-71.

open access

Vol 6, No 1 (2011)
Review Papers
Published online: 2011-05-20

Abstract

W ostatnich latach coraz częściej w badaniach klinicznych, a także w codziennej praktyce lekarskiej poza biologiczną oceną stanu pacjenta ocenia się również jego emocjonalne doznania, samopoczucie i możliwości funkcjonowania w codziennym życiu. Występowanie wzajemnych zależności między funkcjonowaniem fizycznym, emocjonalnym i społecznym pacjentów a stopniem nasilenia dolegliwości somatycznych sprawia, że ocena jakości życia jest istotnym elementem w postępowaniu z chorym. Znajomość wpływu objawów oraz poszczególnych sposobów leczenia na funkcjonowanie chorych w różnych dziedzinach życia pomaga w kompleksowej ocenie skuteczności terapii, wyborze strategii postępowania oraz określeniu oczekiwań pacjentów. Uzyskanie rzetelnych i porównywalnych wyników w ocenie jakości życia umożliwiają standaryzowane kwestionariusze jakości życia, wypełniane przez pacjenta. Kwestionariusze specyficzne są przeznaczone do pomiaru jakości życia chorych z określonym schorzeniem. Kwestionariusze ogólne odzwierciedlają natomiast wszystkie elementy składające się na definicję jakości życia i mogą być stosowane niezależnie od rodzaju choroby. Wynik badania podaje się najczęściej w ogólnej, zsumowanej skali punktowej, co umożliwia porównywanie różnych populacji chorych.
Choroby układu sercowo-naczyniowego ze względu na rozpowszechnienie, a także skutki społeczne i ekonomiczne są szczególnym obszarem zainteresowania badaczy oceniających jakość życia. W niniejszej pracy kolejno przytoczono dane na temat oceny jakości życia u chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami rytmu serca, chorobą wieńcową oraz niewydolnością serca. Ponadto uwzględniono wpływ terapii resynchronizującej, implantacji kardiowerterów- -defibrylatorów oraz kardiostymulatorów serca na jakość życia chorych. (Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 1: 62–71)

Abstract

W ostatnich latach coraz częściej w badaniach klinicznych, a także w codziennej praktyce lekarskiej poza biologiczną oceną stanu pacjenta ocenia się również jego emocjonalne doznania, samopoczucie i możliwości funkcjonowania w codziennym życiu. Występowanie wzajemnych zależności między funkcjonowaniem fizycznym, emocjonalnym i społecznym pacjentów a stopniem nasilenia dolegliwości somatycznych sprawia, że ocena jakości życia jest istotnym elementem w postępowaniu z chorym. Znajomość wpływu objawów oraz poszczególnych sposobów leczenia na funkcjonowanie chorych w różnych dziedzinach życia pomaga w kompleksowej ocenie skuteczności terapii, wyborze strategii postępowania oraz określeniu oczekiwań pacjentów. Uzyskanie rzetelnych i porównywalnych wyników w ocenie jakości życia umożliwiają standaryzowane kwestionariusze jakości życia, wypełniane przez pacjenta. Kwestionariusze specyficzne są przeznaczone do pomiaru jakości życia chorych z określonym schorzeniem. Kwestionariusze ogólne odzwierciedlają natomiast wszystkie elementy składające się na definicję jakości życia i mogą być stosowane niezależnie od rodzaju choroby. Wynik badania podaje się najczęściej w ogólnej, zsumowanej skali punktowej, co umożliwia porównywanie różnych populacji chorych.
Choroby układu sercowo-naczyniowego ze względu na rozpowszechnienie, a także skutki społeczne i ekonomiczne są szczególnym obszarem zainteresowania badaczy oceniających jakość życia. W niniejszej pracy kolejno przytoczono dane na temat oceny jakości życia u chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami rytmu serca, chorobą wieńcową oraz niewydolnością serca. Ponadto uwzględniono wpływ terapii resynchronizującej, implantacji kardiowerterów- -defibrylatorów oraz kardiostymulatorów serca na jakość życia chorych. (Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 1: 62–71)
Get Citation

Keywords

jakość życia zależna od stanu zdrowia; nadciśnienie tętnicze; choroba wieńcowa; zaburzenia rytmu serca; elektroterapia; niewydolność serca

About this article
Title

Jakość życia jako element oceny stanu zdrowia i efektywności leczenia chorych ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 1 (2011)

Article type

Review paper

Pages

62-71

Published online

2011-05-20

Page views

3975

Article views/downloads

47106

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(1):62-71.

Keywords

jakość życia zależna od stanu zdrowia
nadciśnienie tętnicze
choroba wieńcowa
zaburzenia rytmu serca
elektroterapia
niewydolność serca

Authors

Bożena Szyguła-Jurkiewicz
Małgorzata Kowalska
Mateusz Mościński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl