open access

Vol 6, No 1 (2011)
Review paper
Published online: 2011-05-20
Get Citation

Kwas acetylosalicylowy — podstawa leczenia przeciwpłytkowego

Grzegorz Grześk, Marek Koziński, Eliano Pio Navarese, Aldona Kubica, Elżbieta Grześk, Jacek Kubica, Mariusz Zieliński
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(1):49-61.

open access

Vol 6, No 1 (2011)
Review Papers
Published online: 2011-05-20

Abstract

Kwas acetylosalicylowy (ASA), początkowo stosowany jako lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy i przeciwzapalny, stanowi obecnie fundament farmakoterapii kardiologicznej. W pracy przedstawiono mechanizm przeciwpłytkowego działania ASA, zestawiono i poddano dyskusji wyniki badań dotyczących tego leku w prewencji pierwotnej choroby wieńcowej, w leczeniu jej stabilnej postaci oraz w terapii i prewencji wtórnej ostrych zespołów wieńcowych. Szczególny nacisk położono na zagrożenia związane z terapią ASA, zwłaszcza powikłania krwotoczne, i możliwości zapobiegania im. Omówiono także aktualne dane na tematy: optymalnej dawki ASA u pacjentów z chorobą wieńcową oraz przyczyn i znaczenia oporności na ten lek. (Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 1: 49–61)

Abstract

Kwas acetylosalicylowy (ASA), początkowo stosowany jako lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy i przeciwzapalny, stanowi obecnie fundament farmakoterapii kardiologicznej. W pracy przedstawiono mechanizm przeciwpłytkowego działania ASA, zestawiono i poddano dyskusji wyniki badań dotyczących tego leku w prewencji pierwotnej choroby wieńcowej, w leczeniu jej stabilnej postaci oraz w terapii i prewencji wtórnej ostrych zespołów wieńcowych. Szczególny nacisk położono na zagrożenia związane z terapią ASA, zwłaszcza powikłania krwotoczne, i możliwości zapobiegania im. Omówiono także aktualne dane na tematy: optymalnej dawki ASA u pacjentów z chorobą wieńcową oraz przyczyn i znaczenia oporności na ten lek. (Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 1: 49–61)
Get Citation

Keywords

choroba wieńcowa; leczenie; prewencja; powikłania; dawkowanie

About this article
Title

Kwas acetylosalicylowy — podstawa leczenia przeciwpłytkowego

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 1 (2011)

Article type

Review paper

Pages

49-61

Published online

2011-05-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(1):49-61.

Keywords

choroba wieńcowa
leczenie
prewencja
powikłania
dawkowanie

Authors

Grzegorz Grześk
Marek Koziński
Eliano Pio Navarese
Aldona Kubica
Elżbieta Grześk
Jacek Kubica
Mariusz Zieliński

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl