open access

Vol 6, No 1 (2011)
Review paper
Published online: 2011-05-20
Get Citation

Tlenek azotu jako przyczyna i potencjalne miejsce ingerencji terapeutycznej w hiporeaktywności naczyń we wczesnym okresie posocznicy

Elżbieta Grześk, Grzegorz Grześk, Marek Koziński, Wioleta Stolarek, Mariusz Zieliński, Jacek Kubica
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(1):36-41.

open access

Vol 6, No 1 (2011)
Review Papers
Published online: 2011-05-20

Abstract

Kliniczny zespół rozwijający się w konsekwencji uogólnionej reakcji zapalnej w następstwie zakażenia określa się mianem posocznicy. W ciężkiej postaci posocznicy dochodzi do niewydolności wielonarządowej.
Podstawowy mechanizm redukcji odpowiedzi mięśniówki gładkiej naczyń przez lipopolisacharydy wiąże się z aktywacją odpowiedzi zapalnej z uwalnianiem cytokin i chemokin o działaniu prozapalnym, jak interleukina (IL) 1, IL-6, IL-12, IL-15, IL-18, czynnik martwicy nowotworów a. Kolejnym etapem jest uwalnianie następnych mediatorów reakcji zapalnej, takich jak prostaglandyny, leukotrieny, białka ostrej fazy czy aktywacja indukowalnej syntazy tlenku azotu, a także wolnych rodników tlenowych. Nasilenie produkcji tlenku azotu jest w początkowym okresie posocznicy podstawowym mechanizmem powstawania hiporeaktywności naczyń i wtórnie objawów wstrząsu. W związku z tym pojawia się pytanie, czy efekt działania tlenku azotu jest istotny klinicznie, a wobec tego, czy hamowanie syntezy tlenku azotu we wczesnym okresie posocznicy może poprawiać rokowanie. Wyniki prowadzonych badań wykazały jednak, że produkcja tlenku azotu, zwłaszcza w pierwszym okresie posocznicy, wydaje się zjawiskiem istotnym nie tylko ze względu na skutki hemodynamiczne, ale również z powodu aktywacji procesu zapalnego. Zważywszy na wieloczynnikową etiologię posocznicy i wtórnej hiporeaktywności mięśniówki gładkiej, terapia związana z hamowaniem syntezy tlenku azotu nie ma zastosowania klinicznego, tym bardziej że zwykle leczenie rozpoczyna się znacznie później niż interwencję terapeutyczną w doświadczalnych modelach wstrząsu septycznego. (Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 1: 36–43)

Abstract

Kliniczny zespół rozwijający się w konsekwencji uogólnionej reakcji zapalnej w następstwie zakażenia określa się mianem posocznicy. W ciężkiej postaci posocznicy dochodzi do niewydolności wielonarządowej.
Podstawowy mechanizm redukcji odpowiedzi mięśniówki gładkiej naczyń przez lipopolisacharydy wiąże się z aktywacją odpowiedzi zapalnej z uwalnianiem cytokin i chemokin o działaniu prozapalnym, jak interleukina (IL) 1, IL-6, IL-12, IL-15, IL-18, czynnik martwicy nowotworów a. Kolejnym etapem jest uwalnianie następnych mediatorów reakcji zapalnej, takich jak prostaglandyny, leukotrieny, białka ostrej fazy czy aktywacja indukowalnej syntazy tlenku azotu, a także wolnych rodników tlenowych. Nasilenie produkcji tlenku azotu jest w początkowym okresie posocznicy podstawowym mechanizmem powstawania hiporeaktywności naczyń i wtórnie objawów wstrząsu. W związku z tym pojawia się pytanie, czy efekt działania tlenku azotu jest istotny klinicznie, a wobec tego, czy hamowanie syntezy tlenku azotu we wczesnym okresie posocznicy może poprawiać rokowanie. Wyniki prowadzonych badań wykazały jednak, że produkcja tlenku azotu, zwłaszcza w pierwszym okresie posocznicy, wydaje się zjawiskiem istotnym nie tylko ze względu na skutki hemodynamiczne, ale również z powodu aktywacji procesu zapalnego. Zważywszy na wieloczynnikową etiologię posocznicy i wtórnej hiporeaktywności mięśniówki gładkiej, terapia związana z hamowaniem syntezy tlenku azotu nie ma zastosowania klinicznego, tym bardziej że zwykle leczenie rozpoczyna się znacznie później niż interwencję terapeutyczną w doświadczalnych modelach wstrząsu septycznego. (Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 1: 36–43)
Get Citation

Keywords

tlenek azotu; posocznica; cytokiny; lipopolisacharydy

About this article
Title

Tlenek azotu jako przyczyna i potencjalne miejsce ingerencji terapeutycznej w hiporeaktywności naczyń we wczesnym okresie posocznicy

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 1 (2011)

Article type

Review paper

Pages

36-41

Published online

2011-05-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(1):36-41.

Keywords

tlenek azotu
posocznica
cytokiny
lipopolisacharydy

Authors

Elżbieta Grześk
Grzegorz Grześk
Marek Koziński
Wioleta Stolarek
Mariusz Zieliński
Jacek Kubica

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl