open access

Vol 6, No 3 (2011)
Young Cardiology
Published online: 2011-09-07
Get Citation

Wirtualna histologia — nowoczesna metoda oceny tętnic wieńcowych

Bartłomiej Bartoszek, Mateusz Mościński, Tomasz Niklewski, Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Andrzej Lekston
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(3):203-209.

open access

Vol 6, No 3 (2011)
Young Cardiology
Published online: 2011-09-07

Abstract

Wraz z postępem technik kardiologii interwencyjnej oraz poznaniem szczegółowego patomechanizmu ostrych incydentów wieńcowych ważną informacją dla kardiologa interwencyjnego stała się ocena morfologii blaszki miażdżycowej. Narzędziem diagnostycznym, które pozwala uwidocznić w warunkach klinicznych ściany tętnic oraz patologiczne struktury w ich obrębie, jest ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS).
W ostatnich latach wprowadzono do diagnostyki cewniki z głowicami ultrasonograficznymi i oprogramowaniem wirtualnej histologii (VH). Wirtualna histologia jest zaawansowaną metodą obrazowania, która umożliwia tworzenie map tkankowych oraz klasyfikację poszczególnych typów zmian na podstawie ich budowy. Na podstawie badań z użyciem VH zmodyfikowano klasyfikację American Heart Association dotyczącą zmian w śródbłonku. Określenie składników blaszki miażdżycowej jest istotne w ocenie ryzyka, wyborze optymalnej metody zaopatrzenia mechanicznego oraz sposobie leczenia farmakologicznego pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Wirtualna histologia umożliwia szczegółową ocenę naczyń wieńcowych i obwodowych, a tym samym progresję choroby. Jest również jedyną metodą, która dzięki analizie ściany naczynia pozwala na diagnostykę różnicową waskulopatii naczyń wieńcowych i natywnej miażdżycy u pacjentów po przeszczepie serca.
Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa z oprogramowaniem wirtualnej histologii przeprowadzane przez doświadczonych operatorów są bezpieczne, nie przedłużają istotnie badania i nie niosą znamiennie wyższego ryzyka niż standardowe procedury inwazyjne, takie jak angiografia wieńcowa.
(Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 3: 203–209)

Abstract

Wraz z postępem technik kardiologii interwencyjnej oraz poznaniem szczegółowego patomechanizmu ostrych incydentów wieńcowych ważną informacją dla kardiologa interwencyjnego stała się ocena morfologii blaszki miażdżycowej. Narzędziem diagnostycznym, które pozwala uwidocznić w warunkach klinicznych ściany tętnic oraz patologiczne struktury w ich obrębie, jest ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS).
W ostatnich latach wprowadzono do diagnostyki cewniki z głowicami ultrasonograficznymi i oprogramowaniem wirtualnej histologii (VH). Wirtualna histologia jest zaawansowaną metodą obrazowania, która umożliwia tworzenie map tkankowych oraz klasyfikację poszczególnych typów zmian na podstawie ich budowy. Na podstawie badań z użyciem VH zmodyfikowano klasyfikację American Heart Association dotyczącą zmian w śródbłonku. Określenie składników blaszki miażdżycowej jest istotne w ocenie ryzyka, wyborze optymalnej metody zaopatrzenia mechanicznego oraz sposobie leczenia farmakologicznego pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Wirtualna histologia umożliwia szczegółową ocenę naczyń wieńcowych i obwodowych, a tym samym progresję choroby. Jest również jedyną metodą, która dzięki analizie ściany naczynia pozwala na diagnostykę różnicową waskulopatii naczyń wieńcowych i natywnej miażdżycy u pacjentów po przeszczepie serca.
Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa z oprogramowaniem wirtualnej histologii przeprowadzane przez doświadczonych operatorów są bezpieczne, nie przedłużają istotnie badania i nie niosą znamiennie wyższego ryzyka niż standardowe procedury inwazyjne, takie jak angiografia wieńcowa.
(Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 3: 203–209)
Get Citation

Keywords

ultrasonografia wewnątrznaczyniowa; wirtualna histologia; waskulopatia tętnic wieńcowych; miażdżyca tętnic wieńcowych

About this article
Title

Wirtualna histologia — nowoczesna metoda oceny tętnic wieńcowych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 3 (2011)

Pages

203-209

Published online

2011-09-07

Page views

973

Article views/downloads

5291

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(3):203-209.

Keywords

ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
wirtualna histologia
waskulopatia tętnic wieńcowych
miażdżyca tętnic wieńcowych

Authors

Bartłomiej Bartoszek
Mateusz Mościński
Tomasz Niklewski
Bożena Szyguła-Jurkiewicz
Andrzej Lekston

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl