open access

Vol 6, No 3 (2011)
Original paper
Published online: 2011-09-07
Get Citation

Wpływ umiarkowanej miażdżycy tętnic wieńcowych na przebudowę lewej komory serca u chorych po wymianie zastawki aortalnej

Jose Antonio Linares Vicente, Isaac Lacambra Blasco, Pilar Portero Perez, Borja Simo Sanchez, Maria Rosario Ortas Nadal, Jose Ramón Ruiz Arroyo, Mariano González Carretero, Alfonso Del Rio Ligorit
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(3):162-167.

open access

Vol 6, No 3 (2011)
Original Papers
Published online: 2011-09-07

Abstract


Wstęp: Znaczenie miażdżycy tętnic wieńcowych (CA+) w procesie przebudowy lewej komory po wymianie zastawki aortalnej (AVR) z powodu izolowanej stenozy aortalnej (AS) jest wciąż przedmiotem badań. Celem pracy była ocena wpływu niepoddanych rewaskularyzacji umiarkowanych zmian miażdżycowych tętnic wieńcowych na odległy proces remodelingu lewej komory serca (LV) po AVR.
Metody: Za pomocą koronarografii oceniono stopień nasilenia choroby wieńcowej u 66 pacjentów zakwalifikowanych do AVR i pozyskano dane echokardiograficzne dotyczące budowy i funkcji LV zarówno przed-, jak i pooperacyjnie (3 ± 1,2 roku).
Wyniki: U pacjentów bez miażdżycy tętnic wieńcowych ustąpienie przerostu i całkowite odwrócenie remodelingu były większe niż w grupie chorych z miażdżycą, gdy porównano indeks masy LV (–55,8 ± 36 g/m2 v. –28,4 ± 34 g/m2; p = 0,004). Ponadto w grupie osób bez choroby wieńcowej obserwowano istotne zmniejszenie wymiarów LV [wymiar końcoworozkurczowy LV (LVEDD): –4,1 ± 7,4 mm v. –2,2 ± 8,3 mm; p = 0,04] oraz grubości ścian [przegrody międzykomorowej (IVS): –3,3 ± 2,6 mm v. –1,6 ± 2,2 mm; p = 0,01; i ściany tylnej (PWT): –2,1 ± 2,1 mm v. 0,6 ± 2,1 mm; p = 0,012].
Wnioski: Brak rewaskularyzacji umiarkowanych zmian miażdżycowych w nasierdziowych tętnicach wieńcowych u pacjentów poddanych AVR z powodu AS prowadzi w odległej obserwacji do zwolnienia procesu regresji przerostu lewej komory i zaburzenia odwrócenia remodelingu w analizie następujących parametrów: indeksu masy LV, LVEDD, IVS i PTW.
(Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 3: 162–167)

Abstract


Wstęp: Znaczenie miażdżycy tętnic wieńcowych (CA+) w procesie przebudowy lewej komory po wymianie zastawki aortalnej (AVR) z powodu izolowanej stenozy aortalnej (AS) jest wciąż przedmiotem badań. Celem pracy była ocena wpływu niepoddanych rewaskularyzacji umiarkowanych zmian miażdżycowych tętnic wieńcowych na odległy proces remodelingu lewej komory serca (LV) po AVR.
Metody: Za pomocą koronarografii oceniono stopień nasilenia choroby wieńcowej u 66 pacjentów zakwalifikowanych do AVR i pozyskano dane echokardiograficzne dotyczące budowy i funkcji LV zarówno przed-, jak i pooperacyjnie (3 ± 1,2 roku).
Wyniki: U pacjentów bez miażdżycy tętnic wieńcowych ustąpienie przerostu i całkowite odwrócenie remodelingu były większe niż w grupie chorych z miażdżycą, gdy porównano indeks masy LV (–55,8 ± 36 g/m2 v. –28,4 ± 34 g/m2; p = 0,004). Ponadto w grupie osób bez choroby wieńcowej obserwowano istotne zmniejszenie wymiarów LV [wymiar końcoworozkurczowy LV (LVEDD): –4,1 ± 7,4 mm v. –2,2 ± 8,3 mm; p = 0,04] oraz grubości ścian [przegrody międzykomorowej (IVS): –3,3 ± 2,6 mm v. –1,6 ± 2,2 mm; p = 0,01; i ściany tylnej (PWT): –2,1 ± 2,1 mm v. 0,6 ± 2,1 mm; p = 0,012].
Wnioski: Brak rewaskularyzacji umiarkowanych zmian miażdżycowych w nasierdziowych tętnicach wieńcowych u pacjentów poddanych AVR z powodu AS prowadzi w odległej obserwacji do zwolnienia procesu regresji przerostu lewej komory i zaburzenia odwrócenia remodelingu w analizie następujących parametrów: indeksu masy LV, LVEDD, IVS i PTW.
(Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 3: 162–167)
Get Citation

Keywords

stenoza aortalna; wymiana zastawki; przebudowa komór

About this article
Title

Wpływ umiarkowanej miażdżycy tętnic wieńcowych na przebudowę lewej komory serca u chorych po wymianie zastawki aortalnej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 3 (2011)

Article type

Original paper

Pages

162-167

Published online

2011-09-07

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(3):162-167.

Keywords

stenoza aortalna
wymiana zastawki
przebudowa komór

Authors

Jose Antonio Linares Vicente
Isaac Lacambra Blasco
Pilar Portero Perez
Borja Simo Sanchez
Maria Rosario Ortas Nadal
Jose Ramón Ruiz Arroyo
Mariano González Carretero
Alfonso Del Rio Ligorit

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl