open access

Vol 6, No 3 (2011)
Review paper
Published online: 2011-09-07
Get Citation

Leczenie klopidogrelem — pytania wymagające odpowiedzi

Aldona Kubica, Marek Koziński, Grzegorz Grześk, Eliano Pio Navarese, Anna Andruszkiewicz, Halina Idczak, Aleksander Goch, Jacek Kubica
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(3):195-202.

open access

Vol 6, No 3 (2011)
Review Papers
Published online: 2011-09-07

Abstract

Zastosowanie pochodnych tienopirydyny znamiennie poprawiło rokowanie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz pozwoliło na bezpieczne wykonywanie zabiegów angioplastyki wieńcowej. Niemniej terapia klopidogrelem, najpowszechniej używanym lekiem z tej grupy, wiąże się z istotnymi ograniczeniami. W pracy poddano dyskusji optymalne dawkowanie klopidogrelu, korzyści ze stosowania prasugrelu i tikagreloru w porównaniu z klopidogrelem z uwzględnieniem uwarunkowań genetycznych oraz indywidualizację leczenia przeciwpłytkowego na podstawie weryfikacji skuteczności klopidogrelu.
(Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 3: 195–202)

Abstract

Zastosowanie pochodnych tienopirydyny znamiennie poprawiło rokowanie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz pozwoliło na bezpieczne wykonywanie zabiegów angioplastyki wieńcowej. Niemniej terapia klopidogrelem, najpowszechniej używanym lekiem z tej grupy, wiąże się z istotnymi ograniczeniami. W pracy poddano dyskusji optymalne dawkowanie klopidogrelu, korzyści ze stosowania prasugrelu i tikagreloru w porównaniu z klopidogrelem z uwzględnieniem uwarunkowań genetycznych oraz indywidualizację leczenia przeciwpłytkowego na podstawie weryfikacji skuteczności klopidogrelu.
(Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 3: 195–202)
Get Citation

Keywords

klopidogrel; leczenie antyagregacyjne

About this article
Title

Leczenie klopidogrelem — pytania wymagające odpowiedzi

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 3 (2011)

Article type

Review paper

Pages

195-202

Published online

2011-09-07

Page views

446

Article views/downloads

4205

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(3):195-202.

Keywords

klopidogrel
leczenie antyagregacyjne

Authors

Aldona Kubica
Marek Koziński
Grzegorz Grześk
Eliano Pio Navarese
Anna Andruszkiewicz
Halina Idczak
Aleksander Goch
Jacek Kubica

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl