open access

Vol 6, No 3 (2011)
Review paper
Published online: 2011-09-07
Get Citation

Strategia leczenia abciksimabem u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Analiza przesłanek teoretycznych i wyników badań klinicznych

Aldona Kubica, Grzegorz Grześk, Marek Koziński, Anna Andruszkiewicz, Tamara Sukiennik, Halina Idczak, Aleksander Goch
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(3):189-194.

open access

Vol 6, No 3 (2011)
Review Papers
Published online: 2011-09-07

Abstract

Na podstawie korzyści klinicznych wykazanych w randomizowanych badaniach abciksimab stosuje się w terapii chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych przezskórnym zabiegom rewaskularyzacyjnym. Podaje się go dożylnie lub dowieńcowo. Ponieważ obowiązujące zalecenia nie odnoszą się do tego zagadnienia, droga podania tego leku zależy wyłącznie od decyzji lekarza wykonującego zabieg. Celem pracy jest analiza teoretycznych przesłanek oraz opublikowanych badań dotyczących skuteczności dożylnego i dowieńcowego stosowania abciksimabu u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.
(Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 3: 189–194)

Abstract

Na podstawie korzyści klinicznych wykazanych w randomizowanych badaniach abciksimab stosuje się w terapii chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych przezskórnym zabiegom rewaskularyzacyjnym. Podaje się go dożylnie lub dowieńcowo. Ponieważ obowiązujące zalecenia nie odnoszą się do tego zagadnienia, droga podania tego leku zależy wyłącznie od decyzji lekarza wykonującego zabieg. Celem pracy jest analiza teoretycznych przesłanek oraz opublikowanych badań dotyczących skuteczności dożylnego i dowieńcowego stosowania abciksimabu u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.
(Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 3: 189–194)
Get Citation

Keywords

abciksimab; bolus dożylny; bolus dowieńcowy; ostre zespoły wieńcowe

About this article
Title

Strategia leczenia abciksimabem u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Analiza przesłanek teoretycznych i wyników badań klinicznych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 3 (2011)

Article type

Review paper

Pages

189-194

Published online

2011-09-07

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(3):189-194.

Keywords

abciksimab
bolus dożylny
bolus dowieńcowy
ostre zespoły wieńcowe

Authors

Aldona Kubica
Grzegorz Grześk
Marek Koziński
Anna Andruszkiewicz
Tamara Sukiennik
Halina Idczak
Aleksander Goch

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl