open access

Vol 6, No 3 (2011)
Review paper
Published online: 2011-09-07
Get Citation

Niewydolność serca po przeszczepie nerek — część II. Możliwości leczenia

Anna Cichocka, Małgorzata Lelonek
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(3):180-188.

open access

Vol 6, No 3 (2011)
Review Papers
Published online: 2011-09-07

Abstract

Transplantacja nerek jest leczeniem z wyboru w schyłkowym stadium niewydolności nerek. Mimo że u pacjentów po przeszczepie nerek ryzyko sercowo-naczyniowe jest mniejsze w stosunku do osób kontynuujących dializoterapię, a przeszczep wiąże się z regresją przerostu lewej komory, niewydolność serca u biorców nerek występuje 3-krotnie częściej niż w populacji ogólnej i ma najpoważniejsze rokowanie ze wszystkich powikłań kardiologicznych. Prawie u 40% biorców stwierdza się zdarzenia sercowo-naczyniowe w okresie 36 miesięcy od transplantacji. W celu poprawienia rokowania i jakości życia pacjentów po przeszczepie nerki istotne są profilaktyka czynników ryzyka rozwoju niewydolności serca oraz skuteczne strategie postępowania terapeutycznego.
(Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 3: 180–188)

Abstract

Transplantacja nerek jest leczeniem z wyboru w schyłkowym stadium niewydolności nerek. Mimo że u pacjentów po przeszczepie nerek ryzyko sercowo-naczyniowe jest mniejsze w stosunku do osób kontynuujących dializoterapię, a przeszczep wiąże się z regresją przerostu lewej komory, niewydolność serca u biorców nerek występuje 3-krotnie częściej niż w populacji ogólnej i ma najpoważniejsze rokowanie ze wszystkich powikłań kardiologicznych. Prawie u 40% biorców stwierdza się zdarzenia sercowo-naczyniowe w okresie 36 miesięcy od transplantacji. W celu poprawienia rokowania i jakości życia pacjentów po przeszczepie nerki istotne są profilaktyka czynników ryzyka rozwoju niewydolności serca oraz skuteczne strategie postępowania terapeutycznego.
(Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 3: 180–188)
Get Citation

Keywords

niewydolność serca; przeszczep nerek; leczenie

About this article
Title

Niewydolność serca po przeszczepie nerek — część II. Możliwości leczenia

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 3 (2011)

Article type

Review paper

Pages

180-188

Published online

2011-09-07

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(3):180-188.

Keywords

niewydolność serca
przeszczep nerek
leczenie

Authors

Anna Cichocka
Małgorzata Lelonek

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl