open access

Vol 6, No 3 (2011)
Review paper
Published online: 2011-09-07
Get Citation

Rozkurczowa niewydolność serca: czynniki predykcyjne zgonu

Saadia Sherazi, Wojciech Zaręba
Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(3):168-179.

open access

Vol 6, No 3 (2011)
Review Papers
Published online: 2011-09-07

Abstract

Ocenia się, że u połowy pacjentów z objawami niewydolności serca (HF) występuje rozkurczowa niewydolność serca (DHF) definiowana jako podmiotowe i przedmiotowe objawy HF przy zachowanej frakcji wyrzutowej oraz nieprawidłowej funkcji rozkurczowej. Rozkurczowa niewydolność serca częściej występuje u kobiet i pacjentów w podeszłym wieku. Niewydolność serca różni się etiologią — u pacjentów z zachowaną frakcją wyrzutową u podłoża HF leży częściej nadciśnienie tętnicze, u chorych z obniżoną frakcją wyrzutową dominuje podłoże niedokrwienne. Rozkurczowa HF wiąże się z dużą śmiertelnością porównywalną ze śmiertelnością w HF z obniżoną frakcją wyrzutową, w przypadku której odsetek 5-letniego przeżycia od pierwszego epizodu objawów HF wynosi 43%, oraz znacznie większą śmiertelnością w porównaniu z populacją ogólną. Mimo istotnego rozpowszechnienia choroby kliniczne i biologiczne czynniki prognostyczne w przypadku DHF nie zostały dobrze poznane. Dane pochodzące z dobrze zaprojektowanych badań klinicznych odnoszące się do skutecznych strategii leczenia tej grupy pacjentów są ograniczone. Celem niniejszej pracy przeglądowej jest podsumowanie informacji dotyczących śmiertelności oraz czynników predykcyjnych zgonu u osób z DHF w celu lepszego poznania rokowania. U takich pacjentów z gorszym rokowaniem wiążą się podeszły wiek, płeć męska, rasa inna niż biała, wywiad w kierunku choroby wieńcowej i występowanie migotania przedsionków. Wśród badań laboratoryjnych występowanie niedokrwistości oraz podwyższone stężenie natriuretycznego peptydu typu B wiążą się z gorszym rokowaniem. Spośród parametrów echokardiograficznych badania dwuwymiarowego oraz obrazowania metodą doplera tkankowego jako czynniki prognostyczne gorszego rokowania u pacjentów z DHF wymienia się frakcję wyrzutową lewej komory, współczynnik E/Ea wynoszący co najmniej 15, restrykcyjny typ napływu mitralnego (czas deceleracji £ 140 ms) oraz Em mniejszy niż 3,5 cm/s.
(Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 3: 168–179)

Abstract

Ocenia się, że u połowy pacjentów z objawami niewydolności serca (HF) występuje rozkurczowa niewydolność serca (DHF) definiowana jako podmiotowe i przedmiotowe objawy HF przy zachowanej frakcji wyrzutowej oraz nieprawidłowej funkcji rozkurczowej. Rozkurczowa niewydolność serca częściej występuje u kobiet i pacjentów w podeszłym wieku. Niewydolność serca różni się etiologią — u pacjentów z zachowaną frakcją wyrzutową u podłoża HF leży częściej nadciśnienie tętnicze, u chorych z obniżoną frakcją wyrzutową dominuje podłoże niedokrwienne. Rozkurczowa HF wiąże się z dużą śmiertelnością porównywalną ze śmiertelnością w HF z obniżoną frakcją wyrzutową, w przypadku której odsetek 5-letniego przeżycia od pierwszego epizodu objawów HF wynosi 43%, oraz znacznie większą śmiertelnością w porównaniu z populacją ogólną. Mimo istotnego rozpowszechnienia choroby kliniczne i biologiczne czynniki prognostyczne w przypadku DHF nie zostały dobrze poznane. Dane pochodzące z dobrze zaprojektowanych badań klinicznych odnoszące się do skutecznych strategii leczenia tej grupy pacjentów są ograniczone. Celem niniejszej pracy przeglądowej jest podsumowanie informacji dotyczących śmiertelności oraz czynników predykcyjnych zgonu u osób z DHF w celu lepszego poznania rokowania. U takich pacjentów z gorszym rokowaniem wiążą się podeszły wiek, płeć męska, rasa inna niż biała, wywiad w kierunku choroby wieńcowej i występowanie migotania przedsionków. Wśród badań laboratoryjnych występowanie niedokrwistości oraz podwyższone stężenie natriuretycznego peptydu typu B wiążą się z gorszym rokowaniem. Spośród parametrów echokardiograficznych badania dwuwymiarowego oraz obrazowania metodą doplera tkankowego jako czynniki prognostyczne gorszego rokowania u pacjentów z DHF wymienia się frakcję wyrzutową lewej komory, współczynnik E/Ea wynoszący co najmniej 15, restrykcyjny typ napływu mitralnego (czas deceleracji £ 140 ms) oraz Em mniejszy niż 3,5 cm/s.
(Folia Cardiologica Excerpta 2011; 6, 3: 168–179)
Get Citation

Keywords

rozkurczowa niewydolność serca; niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową; śmiertelność

About this article
Title

Rozkurczowa niewydolność serca: czynniki predykcyjne zgonu

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 6, No 3 (2011)

Article type

Review paper

Pages

168-179

Published online

2011-09-07

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2011;6(3):168-179.

Keywords

rozkurczowa niewydolność serca
niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową
śmiertelność

Authors

Saadia Sherazi
Wojciech Zaręba

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl