open access

Ahead of print
Clinical vignette
Published online: 2021-03-04
Submitted: 2021-02-16
Accepted: 2021-02-18
Get Citation

Pancreatic neuroendocrine carcinoma metastasis to the skin

Katarzyna Kuśnierz, Anna Zemczak, Bartosz Molasy, Weronika Szczesny-Karczewska, Joanna Pilch-Kowalczyk
DOI: 10.5603/EP.a2021.0024
·
Pubmed: 33749814

open access

Ahead of print
Clinical Vignette
Published online: 2021-03-04
Submitted: 2021-02-16
Accepted: 2021-02-18

Abstract

Opisujemy przypadek pacjentki z rozpoznaniem raka neuroendokrynnego trzustki z przerzutem do skóry. Pierwotnie, w badaniu fizykalnym stwierdzono jedynie powiększone węzły chłonne pachwinowe prawe. Pomimo wykonania wielu badań obrazowych i czynnościowych oraz przeprowadzenia licznych konsultacji specjalistycznych nie zlokalizowano ogniska pierwotnego. W wykonanych, w przebiegu choroby, kontrolnych badaniach obrazowych uwidoczniono ognisko pierwotne w trzustce. Pacjentkę zakwalifikowano do zabiegu resekcyjnego. Jednak przed planowanym zabiegiem pacjentka zauważyła szybkorosnącego guza przedramienia, który w badaniu histopatologicznym okazał się przerzutem raka neuroendokrynnego do skóry. Z powodu znacznej progresji guza trzustki odstąpiono od zabiegu operacyjnego. Pacjentkę skierowano do paliatywnego leczenia onkologicznego, którego ze względu na gwałtownie pogarszający się stan ogólny nie otrzymała. Zmarła po 6 miesiącach.

Abstract

Opisujemy przypadek pacjentki z rozpoznaniem raka neuroendokrynnego trzustki z przerzutem do skóry. Pierwotnie, w badaniu fizykalnym stwierdzono jedynie powiększone węzły chłonne pachwinowe prawe. Pomimo wykonania wielu badań obrazowych i czynnościowych oraz przeprowadzenia licznych konsultacji specjalistycznych nie zlokalizowano ogniska pierwotnego. W wykonanych, w przebiegu choroby, kontrolnych badaniach obrazowych uwidoczniono ognisko pierwotne w trzustce. Pacjentkę zakwalifikowano do zabiegu resekcyjnego. Jednak przed planowanym zabiegiem pacjentka zauważyła szybkorosnącego guza przedramienia, który w badaniu histopatologicznym okazał się przerzutem raka neuroendokrynnego do skóry. Z powodu znacznej progresji guza trzustki odstąpiono od zabiegu operacyjnego. Pacjentkę skierowano do paliatywnego leczenia onkologicznego, którego ze względu na gwałtownie pogarszający się stan ogólny nie otrzymała. Zmarła po 6 miesiącach.

Get Citation

Keywords

pancreas; neuroendocrine carcinoma; skin metastasis; lymph nodes

About this article
Title

Pancreatic neuroendocrine carcinoma metastasis to the skin

Journal

Endokrynologia Polska

Issue

Ahead of print

Article type

Clinical vignette

Published online

2021-03-04

DOI

10.5603/EP.a2021.0024

Pubmed

33749814

Keywords

pancreas
neuroendocrine carcinoma
skin metastasis
lymph nodes

Authors

Katarzyna Kuśnierz
Anna Zemczak
Bartosz Molasy
Weronika Szczesny-Karczewska
Joanna Pilch-Kowalczyk

References (3)
  1. Laschinger ME, Naga L, Gaspari AA. Cutaneous metastases of pancreatic neuroendocrine carcinoma. G Ital Dermatol Venereol. 2018; 153(5): 722–724.
  2. Amorim GM, Quintella D, Cuzzi T, et al. Cutaneous Metastasis of Neuroendocrine Carcinoma with Unknown Primary Site: Case Report and Review of the Literature. Case Rep Dermatol. 2015; 7(3): 263–274.
  3. Kos-Kudła B, Blicharz-Dorniak J, Strzelczyk J, et al. Consensus Conference, olish Network of Neuroendocrine Tumours. Pancreatic neuroendocrine neoplasms - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). Endokrynol Pol. 2013; 64(6): 459–479.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaWydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl