Vol 65, Supp. I (2014)
Review paper
Published online: 2016-07-11

open access

Page views 2568
Article views/downloads 14113
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Akromegalia — nowe spojrzenie na pacjenta. Polskie propozycje postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w akromegalii w świetle aktualnych doniesień

Marek Bolanowski, Marek Ruchała, Wojciech Zgliczyński, Beata Kos-Kudła, Agata Bałdys-Waligórska, Grzegorz Zieliński, Tomasz Bednarczuk, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Grzegorz Kamiński, Bogdan Marek, Jacek Daroszewski, Ryszard Waśko, Andrzej Lewiński

Abstract

Rozpoznanie jest opóźnione i często związane z rozwojem różnych powikłań powodujących zwiększone zagrożenie zgonem. U chorych z nadciśnieniem, niewydolnością serca, cukrzycą, artropatiami, nietypowymi do wieku należy zwrócić uwagę na występowanie objawów akromegalii. Jako badanie przesiewowe należy wykonać oznaczenie stężenia insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (IGF-1). Dalsza diagnostyka i leczenie powinny być prowadzone w wyspecjalizowanych ośrodkach. Leczeniem pierwszego rzutu jest wybiórcze usunięcie gruczolaka przysadki z dostępu przez zatokę klinową. Pacjenci rokujący wyleczenie operacyjnym usunięciem guza przysadki powinni być kierowani do ośrodków z doświadczeniem w tego typu zabiegach, po przygotowaniu farmakologicznym. Pozostali chorzy oraz ci po nieskutecznym leczeniu neurochirurgicznym powinni być długotrwale leczeni analogami somatostatyny. W każdym przypadku następstwa akromegalii winny być przez całe życie monitorowane i aktywnie leczone. Proponowane nowe zalecenia powinny być pomocne w postępowaniu z pacjentami chorymi na akromegalię.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file