open access

Vol 64, Supp. I (2013)
Review paper
Submitted: 2016-07-11
Accepted: 2016-07-11
Published online: 2016-07-11
Get Citation

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń funkcji tarczycy w cukrzycy typu 1 i 2

Jerzy Sowiński, Leszek Czupryniak, Andrzej Milewicz, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Małgorzata Szelachowska, Marek Ruchała, Andrzej Lewiński, Maria Górska, Katarzyna Siewko, Ewa Wender-Ożegowska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Roman Junik, Nadia Sawicka, Paweł Gutaj

open access

Vol 64, Supp. I (2013)
Reviews — Postgraduate Education
Submitted: 2016-07-11
Accepted: 2016-07-11
Published online: 2016-07-11

Abstract

Zaburzenia czynności tarczycy dotyczą znacznej części populacji osób chorych na cukrzycę. Najczęściej są to zaburzenia o podłożu autoimmunologicznym, częściej współistniejące z cukrzycą typu 1. Zarówno niedoczynność, jak i nadczynność tarczycy pogarszają wyrównanie metaboliczne pacjentów z cukrzycą. Celem zaleceń było zaproponowanie algorytmu diagnostyczno-terapeutycznego chorób tarczycy u pacjentów z cukrzycą.

Abstract

Zaburzenia czynności tarczycy dotyczą znacznej części populacji osób chorych na cukrzycę. Najczęściej są to zaburzenia o podłożu autoimmunologicznym, częściej współistniejące z cukrzycą typu 1. Zarówno niedoczynność, jak i nadczynność tarczycy pogarszają wyrównanie metaboliczne pacjentów z cukrzycą. Celem zaleceń było zaproponowanie algorytmu diagnostyczno-terapeutycznego chorób tarczycy u pacjentów z cukrzycą.

Get Citation

Keywords

choroby tarczycy, niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, cukrzyca przedciążowa

About this article
Title

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń funkcji tarczycy w cukrzycy typu 1 i 2

Journal

Endokrynologia Polska

Issue

Vol 64, Supp. I (2013)

Article type

Review paper

Pages

1-5

Published online

2016-07-11

Page views

3813

Article views/downloads

7208

Keywords

choroby tarczycy
niedoczynność tarczycy
nadczynność tarczycy
cukrzyca typu 1
cukrzyca typu 2
cukrzyca przedciążowa

Authors

Jerzy Sowiński
Leszek Czupryniak
Andrzej Milewicz
Alicja Hubalewska-Dydejczyk
Małgorzata Szelachowska
Marek Ruchała
Andrzej Lewiński
Maria Górska
Katarzyna Siewko
Ewa Wender-Ożegowska
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Roman Junik
Nadia Sawicka
Paweł Gutaj

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaWydawcą jest  VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl