Vol 64, Supp. I (2013)
Review paper
Published online: 2016-07-11

open access

Page views 4439
Article views/downloads 8301
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dotyczące diagnostyki i leczenia zaburzeń funkcji tarczycy w cukrzycy typu 1 i 2

Jerzy Sowiński, Leszek Czupryniak, Andrzej Milewicz, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Małgorzata Szelachowska, Marek Ruchała, Andrzej Lewiński, Maria Górska, Katarzyna Siewko, Ewa Wender-Ożegowska, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Roman Junik, Nadia Sawicka, Paweł Gutaj

Abstract

Zaburzenia czynności tarczycy dotyczą znacznej części populacji osób chorych na cukrzycę. Najczęściej są to zaburzenia o podłożu autoimmunologicznym, częściej współistniejące z cukrzycą typu 1. Zarówno niedoczynność, jak i nadczynność tarczycy pogarszają wyrównanie metaboliczne pacjentów z cukrzycą. Celem zaleceń było zaproponowanie algorytmu diagnostyczno-terapeutycznego chorób tarczycy u pacjentów z cukrzycą.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file