open access

Vol 64, Supp. III (2013)
Review paper
Submitted: 2016-07-08
Accepted: 2016-07-08
Published online: 2016-07-08
Get Citation

Nowotwory neuroendokrynne jelita grubego — zasady postępowania (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)

Teresa Starzyńska, Andrzej Deptała, Leszek Królicki, Jolanta Kunikowska, Magdalena Londzin-Olesik, Annar Nasierowska-Guttmeje, Marek Ruchała, Janusz Strzelczyk, Andrzej Szawłowski, Wojciech Zgliczyński, Beata Kos-Kudła

open access

Vol 64, Supp. III (2013)
Reviews — Postgraduate Education
Submitted: 2016-07-08
Accepted: 2016-07-08
Published online: 2016-07-08

Abstract

Nowotwory neuroendokrynne (NENs) jelita grubego stanowią 20% wszystkich nowotworów neuroendokrynnych. Najczęstszą ich lokalizacją jest odbytnica. Nowotwory neuroendokrynne jelita grubego są wykrywane coraz częściej i liczba ta będzie wzrastać z uwagi na powszechność wykonywania kolonoskopii, w tym badań przesiewowych oraz usuwanie wykrytych zmian. W pracy przedstawiono aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i terapii NEN jelita grubego, z uwzględnieniem diagnostyki biochemicznej, patomorfologicznej, nowych technik obrazowania oraz leczenia endoskopowego, chirurgicznego, farmakologicznego i radioizotopowego. Omówiono także epidemiologię, charakterystykę kliniczną i monitorowanie leczenia.

Abstract

Nowotwory neuroendokrynne (NENs) jelita grubego stanowią 20% wszystkich nowotworów neuroendokrynnych. Najczęstszą ich lokalizacją jest odbytnica. Nowotwory neuroendokrynne jelita grubego są wykrywane coraz częściej i liczba ta będzie wzrastać z uwagi na powszechność wykonywania kolonoskopii, w tym badań przesiewowych oraz usuwanie wykrytych zmian. W pracy przedstawiono aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i terapii NEN jelita grubego, z uwzględnieniem diagnostyki biochemicznej, patomorfologicznej, nowych technik obrazowania oraz leczenia endoskopowego, chirurgicznego, farmakologicznego i radioizotopowego. Omówiono także epidemiologię, charakterystykę kliniczną i monitorowanie leczenia.

Get Citation

Keywords

nowotwory neuroendokrynne jelita grubego; epidemiologia; diagnostyka; leczenie; monitorowanie

About this article
Title

Nowotwory neuroendokrynne jelita grubego — zasady postępowania (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)

Journal

Endokrynologia Polska

Issue

Vol 64, Supp. III (2013)

Article type

Review paper

Pages

83-94

Published online

2016-07-08

Page views

799

Article views/downloads

10857

Keywords

nowotwory neuroendokrynne jelita grubego
epidemiologia
diagnostyka
leczenie
monitorowanie

Authors

Teresa Starzyńska
Andrzej Deptała
Leszek Królicki
Jolanta Kunikowska
Magdalena Londzin-Olesik
Annar Nasierowska-Guttmeje
Marek Ruchała
Janusz Strzelczyk
Andrzej Szawłowski
Wojciech Zgliczyński
Beata Kos-Kudła

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaWydawcą jest  VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl