Vol 64, Supp. III (2013)
Review paper
Published online: 2016-07-08

open access

Page views 747
Article views/downloads 30903
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Nowotwory neuroendokrynne trzustki — zasady postępowania (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynych)

Beata Kos-Kudła, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Katarzyna Kuśnierz, Paweł Lampe, Bogdan Marek, Anna Nasierowska-Guttmejer, Ewa Nowakowska-Duława, Joanna Pilch-Kowalczyk, Anna Sowa-Staszczak, Violetta Rosiek

Abstract

W niniejszej publikacji przedstawiono zaktualizowane zalecenia dotyczące diagnostyczno-terapeutycznego postępowania w nowotworach neuroendokrynnych trzustki (PNEN) zaproponowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych. Dotyczą one diagnostyki biochemicznej (oznaczanie specyficznych i niespecyficznych markerów neuroendokrynnych) i lokalizacyjnej (z uwzględnieniem EUS, CT, MR, scyntygrafii receptorów somatostatynowych z użyciem analogów znakowanych 68Ga lub 99Tc). Duże znaczenie ma rozpoznanie histopatologiczne, które determinuje dalsze postępowanie z chorymi na PNEN i musi być potwierdzone badaniem immunohistochemicznym. Terapia PNEN wymaga współpracy wielodyscyplinarnej grupy doświadczonych specjalistów zajmujących się nowotworami neuroendokrynnymi. Leczenie chirurgiczne jest postawową metodą postępowania. Dalsza terapia wymaga wielokierunkowego działania, dlatego omówiono zasady bioterapii, leczenia izotopowego, chemioterapii oraz celowanego leczenia molekularnego.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file