open access

Vol 64, Supp. III (2013)
Review paper
Submitted: 2016-07-08
Accepted: 2016-07-08
Published online: 2016-07-08
Get Citation

Nowotwory neuroendokrynne trzustki — zasady postępowania (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynych)

Beata Kos-Kudła, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Katarzyna Kuśnierz, Paweł Lampe, Bogdan Marek, Anna Nasierowska-Guttmejer, Ewa Nowakowska-Duława, Joanna Pilch-Kowalczyk, Anna Sowa-Staszczak, Violetta Rosiek
DOI: 10.5603/ep.48043

open access

Vol 64, Supp. III (2013)
Reviews — Postgraduate Education
Submitted: 2016-07-08
Accepted: 2016-07-08
Published online: 2016-07-08

Abstract

W niniejszej publikacji przedstawiono zaktualizowane zalecenia dotyczące diagnostyczno-terapeutycznego postępowania w nowotworach neuroendokrynnych trzustki (PNEN) zaproponowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych. Dotyczą one diagnostyki biochemicznej (oznaczanie specyficznych i niespecyficznych markerów neuroendokrynnych) i lokalizacyjnej (z uwzględnieniem EUS, CT, MR, scyntygrafii receptorów somatostatynowych z użyciem analogów znakowanych 68Ga lub 99Tc). Duże znaczenie ma rozpoznanie histopatologiczne, które determinuje dalsze postępowanie z chorymi na PNEN i musi być potwierdzone badaniem immunohistochemicznym. Terapia PNEN wymaga współpracy wielodyscyplinarnej grupy doświadczonych specjalistów zajmujących się nowotworami neuroendokrynnymi. Leczenie chirurgiczne jest postawową metodą postępowania. Dalsza terapia wymaga wielokierunkowego działania, dlatego omówiono zasady bioterapii, leczenia izotopowego, chemioterapii oraz celowanego leczenia molekularnego.

Abstract

W niniejszej publikacji przedstawiono zaktualizowane zalecenia dotyczące diagnostyczno-terapeutycznego postępowania w nowotworach neuroendokrynnych trzustki (PNEN) zaproponowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych. Dotyczą one diagnostyki biochemicznej (oznaczanie specyficznych i niespecyficznych markerów neuroendokrynnych) i lokalizacyjnej (z uwzględnieniem EUS, CT, MR, scyntygrafii receptorów somatostatynowych z użyciem analogów znakowanych 68Ga lub 99Tc). Duże znaczenie ma rozpoznanie histopatologiczne, które determinuje dalsze postępowanie z chorymi na PNEN i musi być potwierdzone badaniem immunohistochemicznym. Terapia PNEN wymaga współpracy wielodyscyplinarnej grupy doświadczonych specjalistów zajmujących się nowotworami neuroendokrynnymi. Leczenie chirurgiczne jest postawową metodą postępowania. Dalsza terapia wymaga wielokierunkowego działania, dlatego omówiono zasady bioterapii, leczenia izotopowego, chemioterapii oraz celowanego leczenia molekularnego.

Get Citation

Keywords

nowotwory neuroendokrynne trzustki; czynne hormonalnie; nieczynne hormonalnie; diagnostyka; terapia; zalecenia

About this article
Title

Nowotwory neuroendokrynne trzustki — zasady postępowania (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynych)

Journal

Endokrynologia Polska

Issue

Vol 64, Supp. III (2013)

Article type

Review paper

Pages

45-67

Published online

2016-07-08

Page views

665

Article views/downloads

27752

DOI

10.5603/ep.48043

Keywords

nowotwory neuroendokrynne trzustki
czynne hormonalnie
nieczynne hormonalnie
diagnostyka
terapia
zalecenia

Authors

Beata Kos-Kudła
Alicja Hubalewska-Dydejczyk
Katarzyna Kuśnierz
Paweł Lampe
Bogdan Marek
Anna Nasierowska-Guttmejer
Ewa Nowakowska-Duława
Joanna Pilch-Kowalczyk
Anna Sowa-Staszczak
Violetta Rosiek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaWydawcą jest  VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl