open access

Vol 64, Supp. III (2013)
Review paper
Submitted: 2016-07-08
Accepted: 2016-07-08
Published online: 2016-07-08
Get Citation

Nowotwory neuroendokrynne żołądka i dwunastnicy z uwzględnieniem gastrinoma — zasady postępowania (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)

Grażyna Rydzewska, Andrzej Cichocki, Jarosław B. Ćwikła, Wanda Foltyn, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Grzegorz Kamiński, Anna Lewczuk, Anna Nasierowska-Guttmejer, Ewa Nowakowska-Duława, Joanna Pilch-Kowalczyk, Anna Sowa-Staszczak, Beata Kos-Kudła

open access

Vol 64, Supp. III (2013)
Reviews — Postgraduate Education
Submitted: 2016-07-08
Accepted: 2016-07-08
Published online: 2016-07-08

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono uaktualnione zalecenia grupy ekspertów Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych dotyczące zasad postępowania w nowotworach neuroendokrynnych żołądka i dwunastnicy z uwzględnieniem gastrinoma. Omówiono epidemiologię, patogenezę i obraz kliniczny tych nowotworów. Przedstawiono zalecenia dotyczące zasad postępowania diagnostycznego, z uwzględnieniem diagnostyki biochemicznej, histopatologicznej oraz lokalizacyjnej. Uwzględniono także zasady postępowania terapeutycznego, w tym leczenie endoskopowe i chirurgiczne, oraz omówiono możliwości leczenia farmakologicznego i radioizotopowego. Przedstawiono także zalecenia odnośnie monitorowania chorych z NEN żołądka, dwunastnicy z uwzględnieniem gastrinoma.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono uaktualnione zalecenia grupy ekspertów Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych dotyczące zasad postępowania w nowotworach neuroendokrynnych żołądka i dwunastnicy z uwzględnieniem gastrinoma. Omówiono epidemiologię, patogenezę i obraz kliniczny tych nowotworów. Przedstawiono zalecenia dotyczące zasad postępowania diagnostycznego, z uwzględnieniem diagnostyki biochemicznej, histopatologicznej oraz lokalizacyjnej. Uwzględniono także zasady postępowania terapeutycznego, w tym leczenie endoskopowe i chirurgiczne, oraz omówiono możliwości leczenia farmakologicznego i radioizotopowego. Przedstawiono także zalecenia odnośnie monitorowania chorych z NEN żołądka, dwunastnicy z uwzględnieniem gastrinoma.

Get Citation

Keywords

nowotwory neuroendokrynne; żołądek; dwunastnica; gastrinoma; diagnostyka; terapia; zalecenia

About this article
Title

Nowotwory neuroendokrynne żołądka i dwunastnicy z uwzględnieniem gastrinoma — zasady postępowania (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)

Journal

Endokrynologia Polska

Issue

Vol 64, Supp. III (2013)

Article type

Review paper

Pages

29-44

Published online

2016-07-08

Page views

654

Article views/downloads

9643

Keywords

nowotwory neuroendokrynne
żołądek
dwunastnica
gastrinoma
diagnostyka
terapia
zalecenia

Authors

Grażyna Rydzewska
Andrzej Cichocki
Jarosław B. Ćwikła
Wanda Foltyn
Alicja Hubalewska-Dydejczyk
Grzegorz Kamiński
Anna Lewczuk
Anna Nasierowska-Guttmejer
Ewa Nowakowska-Duława
Joanna Pilch-Kowalczyk
Anna Sowa-Staszczak
Beata Kos-Kudła

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaWydawcą jest  VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl