Vol 64, Supp. III (2013)
Review paper
Published online: 2016-07-08

open access

Page views 1099
Article views/downloads 4933
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zalecenia ogólne dotyczące postępowania w nowotworach neuroendokrynnych układu pokarmowego (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)

Beata Kos-Kudła, Jolanta Blicharz-Dorniak, Daria Handkiewicz-Junak, Barbara Jarząb, Michał Jarząb, Jolanta Kunikowska, Katarzyna Kuśnierz, Robert Król, Leszek Królicki, Maciej Krzakowski, Anna Nasierowska-Guttmejer, Ewa Nowakowska-Duława, Waldemar Patkowski, Andrzej W. Szawłowski

Abstract

W ostatnim czasie obserwuje się większe zainteresowanie rzadkimi nowotworami neuroendokrynnymi żołądkowo-jelitowo-trzustkowymi (GEP NEN). Wykrywalność nowotworów neuroendokrynnych w ostatnich latach wzrosła. Ponad 50% GEP NEN stanowią rakowiaki, które najczęściej są znajdowane przypadkowo podczas zabiegu operacyjnego w jelicie cienkim i w wyrostku robaczkowym oraz w momencie rozpoznania przerzutów odległych, głównie do wątroby. Istnieje konieczność współdziałania specjalistów różnych dziedzin medycyny w celu opracowania właściwych zasad postępowania diagnostyczno-leczniczego w tej grupie chorych. W niniejszej publikacji przedstawiono ogólne zalecenia Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych dotyczące postępowania u chorych z GEP NEN, opracowane podczas Konferencji, która odbyła się w Kamieniu Śląskim w kwietniu w 2013 roku. Członkowie grup roboczych zaktualizowali rekomendacje z 2008 roku.

W kolejnych częściach tego opracowania przedstawiono zasady postępowania w:

— nowotworach neuroendokrynnych żołądka i dwunastnicy (z uwzględnieniem gastrinoma);

— nowotworach neuroendokrynnych trzustki;

— nowotworach neuroendokrynnych jelita cienkiego i wyrostka robaczkowego;

— nowotworach neuroendokrynnych jelita grubego.

Zaproponowane rekomendacje przez ekspertów polskich i zagranicznych reprezentujących różne dziedziny medycyny (endokrynologię, gastroenterologię, chirurgię, onkologię, medycynę nuklearną i patomorfologię) powinny być pomocne w diagnostyce i leczeniu tych chorych.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file