open access

Vol 64, Supp. III (2013)
Review paper
Submitted: 2016-07-08
Accepted: 2016-07-08
Published online: 2016-07-08
Get Citation

Zalecenia ogólne dotyczące postępowania w nowotworach neuroendokrynnych układu pokarmowego (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)

Beata Kos-Kudła, Jolanta Blicharz-Dorniak, Daria Handkiewicz-Junak, Barbara Jarząb, Michał Jarząb, Jolanta Kunikowska, Katarzyna Kuśnierz, Robert Król, Leszek Królicki, Maciej Krzakowski, Anna Nasierowska-Guttmejer, Ewa Nowakowska-Duława, Waldemar Patkowski, Andrzej W. Szawłowski

open access

Vol 64, Supp. III (2013)
Reviews — Postgraduate Education
Submitted: 2016-07-08
Accepted: 2016-07-08
Published online: 2016-07-08

Abstract

W ostatnim czasie obserwuje się większe zainteresowanie rzadkimi nowotworami neuroendokrynnymi żołądkowo-jelitowo-trzustkowymi (GEP NEN). Wykrywalność nowotworów neuroendokrynnych w ostatnich latach wzrosła. Ponad 50% GEP NEN stanowią rakowiaki, które najczęściej są znajdowane przypadkowo podczas zabiegu operacyjnego w jelicie cienkim i w wyrostku robaczkowym oraz w momencie rozpoznania przerzutów odległych, głównie do wątroby. Istnieje konieczność współdziałania specjalistów różnych dziedzin medycyny w celu opracowania właściwych zasad postępowania diagnostyczno-leczniczego w tej grupie chorych. W niniejszej publikacji przedstawiono ogólne zalecenia Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych dotyczące postępowania u chorych z GEP NEN, opracowane podczas Konferencji, która odbyła się w Kamieniu Śląskim w kwietniu w 2013 roku. Członkowie grup roboczych zaktualizowali rekomendacje z 2008 roku.

W kolejnych częściach tego opracowania przedstawiono zasady postępowania w:

— nowotworach neuroendokrynnych żołądka i dwunastnicy (z uwzględnieniem gastrinoma);

— nowotworach neuroendokrynnych trzustki;

— nowotworach neuroendokrynnych jelita cienkiego i wyrostka robaczkowego;

— nowotworach neuroendokrynnych jelita grubego.

Zaproponowane rekomendacje przez ekspertów polskich i zagranicznych reprezentujących różne dziedziny medycyny (endokrynologię, gastroenterologię, chirurgię, onkologię, medycynę nuklearną i patomorfologię) powinny być pomocne w diagnostyce i leczeniu tych chorych.

Abstract

W ostatnim czasie obserwuje się większe zainteresowanie rzadkimi nowotworami neuroendokrynnymi żołądkowo-jelitowo-trzustkowymi (GEP NEN). Wykrywalność nowotworów neuroendokrynnych w ostatnich latach wzrosła. Ponad 50% GEP NEN stanowią rakowiaki, które najczęściej są znajdowane przypadkowo podczas zabiegu operacyjnego w jelicie cienkim i w wyrostku robaczkowym oraz w momencie rozpoznania przerzutów odległych, głównie do wątroby. Istnieje konieczność współdziałania specjalistów różnych dziedzin medycyny w celu opracowania właściwych zasad postępowania diagnostyczno-leczniczego w tej grupie chorych. W niniejszej publikacji przedstawiono ogólne zalecenia Polskiej Sieci Guzów Neuroendokrynnych dotyczące postępowania u chorych z GEP NEN, opracowane podczas Konferencji, która odbyła się w Kamieniu Śląskim w kwietniu w 2013 roku. Członkowie grup roboczych zaktualizowali rekomendacje z 2008 roku.

W kolejnych częściach tego opracowania przedstawiono zasady postępowania w:

— nowotworach neuroendokrynnych żołądka i dwunastnicy (z uwzględnieniem gastrinoma);

— nowotworach neuroendokrynnych trzustki;

— nowotworach neuroendokrynnych jelita cienkiego i wyrostka robaczkowego;

— nowotworach neuroendokrynnych jelita grubego.

Zaproponowane rekomendacje przez ekspertów polskich i zagranicznych reprezentujących różne dziedziny medycyny (endokrynologię, gastroenterologię, chirurgię, onkologię, medycynę nuklearną i patomorfologię) powinny być pomocne w diagnostyce i leczeniu tych chorych.

Get Citation

Keywords

nowotwory neuroendokrynne żołądkowo-jelitowo-trzustkowe; diagnostyka; leczenie

About this article
Title

Zalecenia ogólne dotyczące postępowania w nowotworach neuroendokrynnych układu pokarmowego (rekomendowane przez Polską Sieć Guzów Neuroendokrynnych)

Journal

Endokrynologia Polska

Issue

Vol 64, Supp. III (2013)

Article type

Review paper

Pages

2-28

Published online

2016-07-08

Page views

1005

Article views/downloads

4266

Keywords

nowotwory neuroendokrynne żołądkowo-jelitowo-trzustkowe
diagnostyka
leczenie

Authors

Beata Kos-Kudła
Jolanta Blicharz-Dorniak
Daria Handkiewicz-Junak
Barbara Jarząb
Michał Jarząb
Jolanta Kunikowska
Katarzyna Kuśnierz
Robert Król
Leszek Królicki
Maciej Krzakowski
Anna Nasierowska-Guttmejer
Ewa Nowakowska-Duława
Waldemar Patkowski
Andrzej W. Szawłowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaWydawcą jest  VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl