Vol 56, No 1 (2005)
Case report
Published online: 2006-03-22
Page views 822
Article views/downloads 0
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Przebieg leczenia nowotworów typu NET pochodnymi somatostatyny znakowanymi radioizotopowo

Jolanta Kunikowska, Leszek Królicki, Jarosław Ćwikła, Renata Mikołajczak, Dariusz Pawlak, Agnieszka Korsak, Izabela Kozłowicz, Jakub Poprawski, Maria Płazińska, Małgorzata Kobylecka, Joanna Mączewska, Katarzyna Życińska, Kazimierz Wardyn
Endokrynol Pol 2005;56(1):45-49.

Abstract

Not available