Vol 56, No 3 (2005)
Other materials agreed with the Editors
Published online: 2006-03-24

open access

Page views 607
Article views/downloads 7250
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

DNA microarrays and papillary thyroid carcinoma gene expression profile

Barbara Jarząb, Elżbieta Gubała, Dariusz Lange
Endokrynol Pol 2005;56(3):293-301.

Abstract

W pracy przedstawiamy zasady badania profilu ekspresji genów na mikromacierzach DNA i porównanie dwóch głównych platform technologicznych używanych do tego celu – mikromacierzy oligonukleotydowych wysokiej gęstości i mikromacierzy cDNA. Na tym tle przedstawimy dotychczasowe wyniki analiz raka brodawkowatego tarczycy z użyciem mikromacierzy DNA.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file