Vol 59, No 2 (2008)
Review paper
Published online: 2008-05-08

open access

Page views 606
Article views/downloads 2239
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego dotyczące miejsca metforminy w praktyce lekarskiej w świetle uzgodnień europejskich i amerykańskich towarzystw naukowych

Andrzej Milewicz, Jacek Sieradzki, Piotr Skałba, Ewa Małecka-Tendera
Endokrynol Pol 2008;59(2):174-179.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file